Ad Zorg en Technologie

Sfeerafbeelding Fontys

Voor de Ad Zorg en Technologie zijn we altijd op zoek naar opdrachtgevers vanuit de zorg en het bedrijfsleven om samen met studenten aan een concrete praktijkopdracht (Community of Practice) te werken. Wordt bijvoorbeeld een technologisch apparaat niet of onvoldoende ingezet binnen de zorg, zoekt u naar mogelijke technologische oplossingen voor problemen die ontstaan in de zorg door Covid-19, of heeft u een technologisch product of dienst die geïmplementeerd dient te worden maar weet u niet hoe?

Onze studenten kunnen u daarbij helpen door binnen 9 weken een advies uit te brengen waar u direct mee aan de slag kunt. De volgende Community of Practices gaan van start op maandag 16 november.

Heeft u interesse? Laat het ons weten door te mailen naar Stan Ockers, opleidingsmanager Ad Zorg en Technologie. Bekijk hier de opleidingspagina van de Ad Zorg en Technologie.

Stan Ockers
M s.ockers@fontys.nl
T +31 619271398

 • Community of Practice

  Binnen een Community of Practice komen studenten, (zorg)instelling(en) en onderwijsinstelling samen om aan een praktijkvraagstuk te werken. Doel van een Community of Practice is om bij alle deelnemende partijen kennis te verbreden en te verdiepen met als mogelijk resultaat het oplossen van het betreffende praktijkvraagstuk. Het mes snijdt dus niet aan twee maar aan drie kanten.

  In een periode van 9 weken werken enkele studenten met een medewerker van een (mogelijk uw) instelling en een docent gezamenlijk aan een opdracht. De opdracht wordt aangedragen door de (zorg)instelling.

  Binnen de tweejarige Ad Zorg en Technologie werkt de student aan drie Community of Practices per periodes. We streven er naar om de student een zo breed mogelijke werkervaring op te laten doen. Dit gebeurt zoveel mogelijk buiten de instelling, waar de student eventueel werkzaam is. Zo werkt uw werknemer als student bij diverse andere instellingen/ bedrijven in een Community of Practice.

 • Opdrachten

  Iedere Community of Practice per periode kent een eigen thema. De opdrachten zijn per (onderwijs)periode als volgt geformuleerd:

  • Community of Practice, periode 2 (16 november 2020 - 26 januari 2021)

  Het (intensieve/ structurele) contact tussen zorgvragers woonachtig in een verpleeg- of verzorgingshuis en diens naasten heeft tijdens de Covid-19 periode om begrijpelijke redenen onder druk gestaan. Bij sommige instellingen is geëxperimenteerd met technologische hulpmiddelen om dit contact te continueren dan wel te herstellen. Binnen deze Community of Practice-opdracht analyseren studenten de huidige mogelijkheden of evalueren het gebruik van technologische hulpmiddelen binnen een instelling. Concreet kijkt de student ter plaatse welke aanpassingen of verbeteringen moeten worden gedaan om deze toepassing beter in te kunnen zetten.


  • Community of Practice, periode 4 (27 april 2021 – 30 juni 2021)

  De groep of een deel van de groep wordt benoemt tot adviesbureau. Op basis van concrete vraagstukken uit de beroepspraktijk wordt advies gegeven hoe technologie in de breedste zin van het woord kan worden ingezet om de kwaliteit van zorg te verbeteren in een specifieke context.


  • Community of Practice, periode 6 (16 november 2020 – 26 januari 2021)

  De groep of een deel van de groep komt in contact met een vraagstuk op technologisch vlak. Deze opdracht komt vanuit één of meerdere (medische) technologiebedrijven. Studenten brengen een advies uit over hoe een nieuw product of dienst geïmplementeerd kan worden voor een specifieke patiënten-, cliëntendoelgroep. Hier wordt tevens een implementatieplan voor geschreven en opgeleverd.

 • Docententeam