Lectoraatsleden

Sfeerafbeelding Fontys

Bienke Janssen

Bienke is programmaleider ´Gezond leven in de wijk´ en docent bij de opleiding Toegepaste Gerontologie. Zij promoveerde op de vraag hoe het zelfstandig wonende ouderen lukt de regie over hun leven te behouden ondanks hun achteruitgang in functioneren en welke rol professionals in dat proces kunnen spelen. Vanuit het lectoraat houdt zij zich bezig met het behouden van zelfregie van zorgvragers als belangrijke indicator van persoonsgerichte praktijkvoering en gezond leven en werken in de wijk.

Sfeerafbeelding Fontys

Famke van Lieshout

Famke is verpleegkundige, gezondheidswetenschapper en docent. Zij promoveerde aan de University of Ulster (UK) op het begeleiden van veranderingen binnen een klinische praktijksetting en wat nodig is om facilitators hierin te kunnen ondersteunen. Haar interesses gaan uit naar faciliteren van en leiderschap in transformationele processen, de ondersteuning van dergelijke processen en persoonsgerichte methoden van werken. Zij is gepassioneerd over het gebruik van kunst, creativiteit en verhalen in onderzoek en veranderprocessen.

Sfeerafbeelding Fontys

Guus Munten

Guus is programmaleider ´Gezond leven in de wijk´ en docent bij de opleiding Verpleegkunde. Hij promoveerde op het implementeren van Evidence Based Practice in de psychiatrische verpleegkunde met behulp van actieonderzoek. Vanuit het lectoraat houdt hij zich bezig met triadische samenwerking en hoe daardoor persoonsgerichte praktijkvoering bevorderd kan worden.

Sfeerafbeelding Fontys

Miranda Snoeren

Miranda is verpleegkundige, verplegingswetenschapper en docent. Zij promoveerde aan het VU medisch centrum op een participatief actie-onderzoek naar werkplekleren in de ouderenzorg. Haar aandachtsgebieden zijn leren op de werkplek, professionele ontwikkeling en het faciliteren van verbeteringen in de zorg- en onderwijspraktijk. Haar kernwaarden zijn gelijkwaardigheid, democratie en participatie.

Sfeerafbeelding Fontys

Teatske van der Zijpp

Teatske is programmaleider ´Technologie in zorg en welzijn´ en docent bij de opleiding Verpleegkunde t.a.v Evidence Based Practice. Haar aandachtsgebied ligt op de bijdrage van technologie in zorg aan persoonsgerichte praktijkvoering.

Shaun Cardiff

Shaun is opgeleid als (intensive care) verpleegkundige en verhuisde in 1990 naar Europa. Zijn specifieke interesses liggen bij persoonsgerichte en evidence based zorg, vakinhoudelijk- en klinisch leiderschap en het implementeren van veranderingen. In 2014 rondde hij zijn promotieonderzoek bij Ulster University af met een actieonderzoek naar persoonsgericht leiderschap en het ontwikkelen daarvan.