Ontwikkelgesprekken accreditatie

In november 2019 zijn onze Bacheloropleiding tot Verpleegkundige en onze Associate degree Zorg&Technologie bezocht door een accreditatiepanel. Deze visitatie hebben we met succes doorlopen, wat heeft geleid tot een nieuwe opleidingsaccreditatie voor de komende zes jaar. Een vast onderdeel van de visitatie is het houden van zogenaamde ontwikkelgesprekken. De uitkomsten daarvan zijn volledig openbaar en hieronder in te zien.