Wesley Hekhuizen

Tijdens mijn mbo-opleiding SPW heb ik stage gelopen bij kinderen met gedragsproblemen. Vanaf dat moment wist ik dat ik graag met deze doelgroep wilde werken. Mijn fascinatie ligt bij de ontwikkeling van kinderen die niet op ‘normale’ manier verloopt, hoe komt dit? Wat zijn de korte en lange termijn gevolgen en welke mogelijkheden zijn er om de kinderen en hun ouders te ondersteunen en te sturen? Daarom heb ik gekozen voor de opleiding Pedagogiek.

Tijdens mijn afstudeerstage hield ik me bezig met de rol van een pedagoog binnen een verpleegkundige setting (GGZ). Een geweldig leerzame stage waaraan ik mijn eerste baan heb overgehouden. Vijf jaar heb ik met plezier gewerkt op een klinische afdeling met adolescenten die dusdanig last ondervinden van hun psychiatrische problematiek dat ze niet meer thuis kunnen zijn.

Momenteel heb ik twee banen. Ik werk als casusregisseur binnen een sociaal wijkteam Jeugd en Gezin. Ik moet aansluiting vinden bij cliënt, zorgprofessionals en ouders en in een korte tijd de situatie goed kunnen overzien. Zo kunnen we samen de problemen aanpakken die zich voordoen.

Daarnaast heb ik mijn eigen bedrijf Prolis opgericht, waarbij ik adolescenten en hun ouders specialistische ambulante gezinsbegeleiding bied. Het samen toewerken naar volwassenheid en de worstelingen die zowel de adolescent als de ouders daarin meemaken is uniek. Ik vind het leuk om met zoveel verschillende partijen bezig te zijn en om zowel de autoriteit van de ouder als de zelfstandigheid van de adolescent te respecteren en er met elkaar een weg in te vinden.

Nu ik een aantal jaren werkervaring heb, realiseer ik me dat juist de diversiteit van de opleiding erg waardevol is. Er is veel variatie in lesstof; van pedagogiek tot filosofie en de werkvormen van hoor- en werkcolleges tot het individueel en groepsgericht werken. Achteraf zie ik in hoe waardevol het (soms eindeloos) reflecteren is geweest. Door mijn opleiding heb ik mijn eigen ambities kunnen waarmaken.

Sfeerafbeelding Fontys