Lectoraat Diversiteit en (Ortho-)pedagogisch Handelen


De culturele diversiteit in de samenleving leidt tot nieuwe vraagstukken in de jeugdhulp en het onderwijs. Binnen het lectoraat  Diversiteit en (Ortho-)pedagogisch Handelen (DOH) wordt praktijkgericht onderzoek uitgevoerd naar diversiteitsgevoelige kwesties waar jeugdprofessionals mee in aanraking komen en de borging van kennis daarover in de transformerende (ortho)pedagogische werkvelden. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan intercultureel vakmanschap, normatieve professionaliteit, partnerschap tussen ouders en professionals en vraagstukken van inclusie. Vanuit het lectoraat wordt op basis van deze beginselen samengewerkt met het werkveld en andere kennisinstellingen om innovatieve onderzoeksprojecten op te zetten en uit te voeren. Naast de samenwerking in de directe omgeving in Zuid-Nederland, wordt er ook over de grenzen gekeken naar opvoedculturen elders. Er wordt hier gewerkt met families, professionals, kinderen & jongeren, docenten, studenten, wetenschappers en de overheid om de diversiteit aan opvoedculturen te begrijpen.
Sfeerafbeelding Fontys