Netwerk

Het lectoraat werkt samen met diverse instellingen voor jeugdhulp in de regio Noord-Brabant en Limburg. Onder meer met Combinatie Jeugdzorg, Lunetzorg, Amarant, Surplus Spel Thuis en Gastenhof. Binnen deze organisaties, allen Centra voor Pedagogische Innovatie (CPI), werken docenten en studenten samen met professionals aan onderzoeksprojecten. Het lectoraat werkt ook samen met Surplus Avicenna, Contour & de Twern, Kompaan & de Bocht, de Combinatie Jeugdzorg, de Hondsberg, Just, de Mutsaersstichting, de Mondriaan Stichting. Het onderhoudt daarnaast contacten met onderzoekers van FORUM, Pharos en het Verwey Jonker Instituut, Tilburg University, de Universiteit Utrecht, de Universiteit van Groningen, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Gent, de Hogeschool Arnhem Nijmegen en Avans Hogescholen. Het lectoraat is vertegenwoordigd in de Academische Werkplaats ‘Jeugd Noord-Brabant’ en in het landelijk lectoren platform ‘Zorg & Welzijn‘.