Het onderzoeksprogramma

Drie programmalijnen

Het onderzoek in het lectoraat richt zich op vraagstukken in het alledaagse opvoeden die te maken hebben met het opgroeien en opvoeden in de 21ste eeuw.  Dergelijke vragen kunnen in diverse opvoedpraktijken spelen: het gezin, de school, de straat en online. Het lectoraatsprogramma bestaat uit drie programmalijnen, waarbij we ons primair richten op de vier regio’s waar Fontys Hogeschool Pedagogiek is gevestigd: Eindhoven, Tilburg, ’s-Hertogenbosch en Sittard.

Sfeerafbeelding Fontys

1. Talentologie: De projecten in deze programmalijn gaan over de pedagogische waarde van spel, kunst en cultuur voor de ontwikkeling van een veerkrachtige identiteit. Klik hier om naar de projecten te gaan.

2. Opvoeden@all: Deze programmalijn richt zich op maatschappelijke opvoedvraagstukken, die om een structurele en collectieve aanpak vragen.  Zo zijn het omgaan met prestatiedruk, het opvoeden in de digitale wereld en het voorkomen van polarisatie opvoedkwesties die niet individueel opgelost kunnen worden. Naast het gezin, de school en de straat is er specifiek aandacht voor de digitale wereld als relatief nieuwe opvoedcontext. Klik hier om naar de projecten te gaan.

3. Gezond seksueel opgroeien: In deze programmalijn wordt gewerkt aan het ontwerpen van pedagogische programma’s ter bevordering van een positieve seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren in het algemeen, en in het bijzonder voor jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB). Klik hier om naar de projecten te gaan.