Dilana Schaafsma

Mijn naam is Dilana Schaafsma. Ik ben als associate lector verbonden aan het lectoraat ‘Opvoeden voor de toekomst’. Ik doe sinds 2009 onderzoek binnen het thema ‘seksualiteit bij mensen met een verstandelijke beperking. In 2013 ben ik op dit onderwerp gepromoveerd aan de universiteit van Maastricht (voor proefschrift en recente artikelen zie linkedin.com/in/dilanaschaafsma/). Binnen het lectoraat ben ik verantwoordelijk voor de programmalijn ‘Gezond seksueel opgroeien’. De missie van dit programma is ‘de seksuele gezondheid van kinderen, jongeren en jongvolwassenen bevorderen en ongewenste ervaringen voorkomen’. Eén van de projecten binnen dit programma is het ‘Eerste Hulp bij Dating’ project (zie ook www.eerstehulpbijdating.nl). Het doel van dit project is jongeren en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking ondersteunen op het gebied van relatievorming. Daarnaast zit ik in de werkgroep van de ‘Maand van de leuke seks’, waarmee we in maart activiteiten organiseren die gericht zijn op positieve seksualiteit.
Sfeerafbeelding Fontys