Leonie Steenis

Mijn naam is Leonie Steenis en ik ben programmamanager onderzoek bij Fontys Hogeschool Pedagogiek. Als programmamanager zet ik de grote lijnen uit van het onderzoek van onze beide lectoraten (Lectoraat Opvoeden voor de Toekomst en Lectoraat (Ortho)pedagogisch Handelen), monitor ik op hoofdlijnen de voortgang en kwaliteitszorg van de onderzoeksprojecten, bewaak ik de inhoudelijke onderzoekslijnen en ben ik de verbinder tussen de lectoraatsprojecten en lectoraten. Voordat ik bij Fontys Hogeschool Pedagogiek kwam werken heb ik promotieonderzoek gedaan aan Universiteit Utrecht. In mijn onderzoek hebben we de Amerikaanse Bayley-III ontwikkelingsschalen voor baby’s en peuters vertaald en aangepast aan de Nederlandse cultuur en genormeerd en gevalideerd. Hiervoor is onder mijn leiding landelijk bij ruim 2000 kinderen de Bayley-III-NL afgenomen. De vaardigheden heb geleerd bij de aansturing van zo’n grootschalig project, zet ik nu in bij mijn werk als programmamanager.  

Sfeerafbeelding Fontys