Sylvia Wernaart

Mijn naam is Sylvia Wernaart-Sanders. Ik ben moeder, partner, muzikant, pedagoog, docent en onderzoeker. Binnen het Lectoraat Opvoeden voor de Toekomst ben ik verbonden aan de onderzoekslijn ‘Talentologie’. Van jongs af aan ben ik geïnteresseerd in muziek en de betekenis van muziek op de identiteitsontwikkeling. Dit thema vormt het onderwerp voor mijn documentaire LOOP die ik aan het maken ben.

Daarnaast ben ik verbonden aan het project Bureau Zend-Uit. Daar volgen we jongeren die samen met jongerenwerkers hun talent ontdekken en dit vastleggen in een video-tutorial. Het theoretisch kader van de Talentologie vormt de basis van dit onderzoek en leert ons begrijpen wat er tijdens deze interventie gebeurt. Verder ben ik voorzitter van het Landelijk (Docenten)Netwerk Spel. Daarin onderzoeken we welke plek spel inneemt in de curricula van beroepsopleidingen waar met en voor kinderen/jongeren gewerkt wordt.

Sfeerafbeelding Fontys