Relatievorming en seksualiteit bij jongeren met een licht verstandelijke beperking: CPI Cello

Seksuele vorming van jongeren met een verstandelijke beperking is nog verre van ideaal. Er wordt niet of weinig met jongeren gepraat over seksualiteit en is er nog te weinig aandacht voor relatievorming. Voor het opdoen van fijne en veilige seksuele ervaringen is gezonde relatievorming van belang. Echter weten we dat jongeren met een verstandelijke beperking problemen kunnen hebben in het vinden, aangaan en onderhouden van relaties.

Binnen het CPI Cello staat het thema relatievorming en seksualiteit centraal. Dit Centrum voor Pedagogische Innovatie (CPI) is een samenwerking tussen Cello en Fontys Hogeschool Pedagogiek.

In een CPI werken vierdejaars studenten, docenten en pedagogische professionals samen aan een vraagstuk in de praktijk met als doel de praktijk te innoveren. Uniek aan CPI Cello is dat associate lector dr. Dilana Schaafsma de rol van hoofdonderzoeker vervult, zij  is verbonden aan het lectoraat ‘Opvoeden voor de toekomst’ van Fontys Hogeschool Pedagogiek en expert op het gebied van seksualiteit bij mensen met een verstandelijke beperking.

De missie van het CPI Cello is om relatievorming en de seksuele gezondheid van jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking te verbeteren.

De einddoelen van dit project zijn:

  • Pedagogische professionals zijn in staat om jongeren met een licht verstandelijke beperking op adequate wijze te begeleiden op het gebied van relatievorming en seksualiteit;
  • Ouders zijn in staat om jongeren met een licht verstandelijke beperking op adequate wijze te begeleiden op het gebied van relatievorming en seksualiteit;
  • Jongeren met een verstandelijke beperking zijn beter in staat (intieme) relaties aan te gaan en hun seksuele ontwikkeling vorm te geven.

Projectstatus: Lopend
Personen:
Dilana Schaafsma