Lectoraat Opvoeden voor de toekomst

Opgroeien en opvoeden in de ‘vloeibare’ 21ste eeuw

Kinderen en jongeren van nu groeien op in een superdiverse, snel veranderende samenleving. Deze biedt veel nieuwe kansen, maar brengt ook nieuwe opvoedingsvragen met zich mee. In deze zogenoemde vloeibare samenleving zijn er - volgens de socioloog Zygmunt Bauman - minder eenduidige normen, waarden en routines dan weleer. Veel ouders en professionele opvoeders zoeken dan ook naar nieuwe houvasten om onze jeugd te begeleiden, op hun weg naar volwassenheid.

Lectoraat Opvoeden voor de toekomst

Het lectoraat Opvoeden voor de Toekomst speelt in op kwesties die voortkomen uit deze vloeibare samenleving. Opvoedvraagstukken worden daarbij niet zo zeer op individueel of gezinsniveau aangepakt, maar als collectieve maatschappelijke kwesties. Voor pedagogen in de 21ste eeuw betekent dat opvoeden zich niet langer beperkt tot fysieke praktijken (zoals het gezin, de school en de vrije tijd). Opvoeden gebeurt dwars door alle opvoedingsmilieus heen en in steeds grotere mate ook online. ‘Opgroeien en opvoeden in vloeibare tijden' is het centrale thema van het lectoraat. In deze video vertellen de onderzoekers wat dit voor hen betekent.

Lectorale rede 'Opgroeien en opvoeden in vloeibare tijden'

Sfeerafbeelding Fontys

Op 20 september heeft lector dr. Maike Kooijmans haar lectorale rede: ‘Opgroeien en opvoeden in vloeibare tijden’, uitgesproken. Aansluitend is zij geïnstalleerd als lector ‘Opvoeden voor de Toekomst’ bij Fontys Hogeschool Pedagogiek. Download hier het pdf-bestand van haar lectorale rede.

Wil je de rede in zijn gehele terugkijken of wil je een sfeerimpressie van de dag zien? Dat kan op ons Youtube-kanaal:

Lectorale rede 'Opgroeien en opvoeden in vloeibare tijden' (51 min.)
Samenvatting Lectorale rede 'Opgroeien en opvoeden in vloeibare tijden' (6 min.)

Bekijke de sfeerimpressie van de lectorale rede hieronder:

Sfeerimpressie Lectorale rede 'Opgroeien en opvoeden in vloeibare tijden'

Verschenen artikelen/ interviews:

Wat betekent het voor kinderen en jongeren om op te groeien in onze zogenoemde ‘vloeibare samenleving’ en welke opvoedings vraagstukken spelen er in dit verband bij (professionele) opvoeders?

Sfeerafbeelding Fontys

 • Lector
  Sfeerafbeelding Fontys

  Lector dr. Maike Kooijmans

  Maike Kooijmans promoveerde in mei 2016 als jeugdsocioloog aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift ‘Talent van de straat. Jongerenwerk als preventiestrategie’. Haar roots liggen in het jeugd- en jongerenwerk waar zij als theaterpedagoog met jongeren werkte, bij voorkeur op straat. Door middel van improvisaties en straattheaterproducties werkte ze met jongeren aan emancipatie, participatie en empowerment.

  Sinds 2006 doet zij wetenschappelijk onderzoek naar de pedagogische waarde van sport, kunst en cultuur en heeft ze een theoretische basis gelegd voor talentgericht werken met kwetsbare jongeren. Haar missie is om als Lector Opvoeden voor de Toekomst deze kennis en kunde, die zij talentologie noemt, door praktijkgericht onderzoek verder te verspreiden binnen het pedagogisch veld: het onderwijs en de beroepspraktijk.

 • Onderzoek

  Onderzoek

  Drie programmalijnen (2018-2021)

  Vanuit het centrale thema is het lectoraatsprogramma onderverdeeld in drie programmalijnen:

  1. Talentologie: over de pedagogische waarde van spel, kunst en cultuur bij de ontwikkeling van een veerkrachtige identiteit.

  2. Opvoeden@all: over collectief opvoeden: thuis, op school, op straat en online.

  3. Gezond seksueel opgroeien: over pedagogische interventies gericht op een positieve relatievorming en seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren.

  Sfeerafbeelding Fontys

  Sfeerafbeelding Fontys