Linda Peters

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

“Het mooie is dat mijn studie aansluit op mijn baan. En andersom.”

Een nieuwe werkgever, een nieuwe functie én een nieuwe studie: in september 2018 veranderde alles tegelijk voor Linda Peters (1994). Maar na een paar maanden voelde ze zich op haar werk als een vis in het water. Bovendien sluit haar studie AD PEP - Associate Degree Pedagogisch Educatief Professional - naadloos aan op haar nieuwe functie als intern coach bij een kindcentrum.

“Ik ben afgestudeerd als pedagogisch medewerker (mbo) en heb op verschillende plekken in de kinderopvang gewerkt. Op een geven moment merkte ik dat ik eigenlijk wel meer wilde dan alleen het werken op de groep. Ik ben toen gaan rondkijken en hoorde over de opleiding AD PEP: een nieuwe tweejarige opleiding van Fontys, die qua niveau tussen mbo-4 en hbo-bachelor zit, o.a. bedoeld voor pedagogisch medewerkers en onderwijsondersteuners die meer verdieping of verbreding zoeken. Dat leek me wel wat, dus daar heb ik me voor ingeschreven. Tegelijkertijd veranderde ik ook van baan en werd ik aangenomen als intern coach bij een kindcentrum in ’s Hertogenbosch. Al met al ben ik nu 25 uur per week op mijn werk en ga ik één dag per week naar de opleiding. Gemiddeld acht uur per week besteed ik aan zelfstudie en voorbereiding.

Mijn functie is nieuw en richt zich op méér samenwerking en verbinding tussen onderwijs en kinderopvang. Het zijn vaak nog twee aparte werelden, terwijl ze elkaar juist kunnen versterken en mensen elkaars talenten meer kunnen benutten. In het begin dacht ik vaak ‘waar moet ik in hemelsnaam beginnen?!’. Ik moest verwachtingen peilen, kaders stellen. Gaandeweg wordt mijn rol steeds duidelijker en komt er meer structuur in. Ik heb een soort schakelfunctie, mijn werk is heel breed. Ik ben als het ware boventallig aanwezig op de groepen, dus ik zie veel en kan collega’s en kinderen extra ondersteunen waar dat nodig is. Daarnaast ben ik de contactpersoon voor ouders en leerkrachten. Het werk is heel afwisselend en leuk.

Ik richt me nu op kinderen van nul tot zes jaar, zowel in de kinderopvang - de peuters en BSO - als op school. In overleg met de groepsleerkracht bied ik onder schooltijd soms extra activiteiten aan, zoals knippen voor kinderen die dat moeilijk vinden. Of ik neem een kind van de kinderopvang een keertje mee naar de kleuterklas om alvast te wennen. Ook hebben we kinderen die nog niet zindelijk zijn als ze naar groep 1 gaan. Ik begeleid dan zo’n kindje gedurende een paar weken bij een zindelijkheidstraining en stem daarin af met de ouders en leerkrachten.

Het mooie is dat mijn studie aansluit op mijn baan. En andersom. We krijgen veel input waar je in de praktijk iets mee kan, ook wordt er een gastdocent of lesmateriaal geregeld als je een specifieke vraag hebt. Zo wilde ik meer achtergrondinformatie over kinderen met een taalachterstand. Daar wordt dan ook meteen in voorzien. De studenten zijn heel verschillend in leeftijd en achtergrond, maar iedereen zoekt verdieping. Uiteindelijk kies je voor een specialisatie als educatief pedagogisch specialist. Welke ik ga kiezen weet ik nog niet, het liefst doe ik ze allebei.”