Lectoraat Sociale Veerkracht

Als lectoraat Sociale Veerkracht van Fontys Hogeschool Sociale Studies zijn we een logische kennispartner voor docenten, studenten en maatschappelijke organisaties. Daarnaast werken we samen met universiteiten, zakelijke relaties, overheden en andere (inter)nationale spelers in het sociale domein. Door samen te werken komen we tot overkoepelende inzichten over het wat, hoe en het waarom van specifieke vraagstukken die spelen in Noord-Brabant.

Onze experts en onderzoekers werken integer, objectief en vanuit een kritische vragende houding. We hebben een intrinsieke drijfveer om een bijdrage te leveren aan de ondersteuning van mensen. Daarbij geldt een ‘samen leren – samen innoveren’ cultuur. Vanuit deze unieke positie kunnen we een actuele inhoudelijke bijdrage leveren aan maatschappelijke onderwerpen. Nu en in de toekomst.

De inhoudelijke themalijnen die in al onze projecten centraal staan zijn:

Op deze website lees je meer over de ontwikkelde kennis die hieruit is ontstaan.