Lectoraat Sociale Veerkracht

Als lectoraat Sociale Veerkracht van Fontys Hogeschool Sociale Studies zijn we een logische kennispartner voor docenten, studenten en maatschappelijke organisaties. Daarnaast werken we samen met universiteiten, zakelijke relaties, overheden en andere (inter)nationale spelers in het sociale domein. Door samen te werken komen we tot overkoepelende inzichten over het wat, hoe en het waarom van specifieke vraagstukken die spelen in Noord-Brabant.

Onze experts en onderzoekers werken integer, objectief en vanuit een kritische vragende houding. We hebben een intrinsieke drijfveer om een bijdrage te leveren aan de ondersteuning van mensen. Daarbij geldt een ‘samen leren – samen innoveren’ cultuur. Vanuit deze unieke positie kunnen we een actuele inhoudelijke bijdrage leveren aan maatschappelijke onderwerpen. Nu en in de toekomst.

De inhoudelijke themalijnen die in al onze projecten centraal staan zijn:

Op deze website lees je meer over de ontwikkelde kennis die hieruit is ontstaan.

De Week van de Verbinding

Een week waarin Fontys Hogeschool Sociale Studies samen met studenten en docenten van verschillende opleidingen en werkveldpartners regionale maatschappelijke initiatieven versterkt of opstart rondom bestaande en nieuwe hulpbehoeften in Noord-Brabant.

Corona raakt iedereen in meer of mindere mate. Allemaal zijn we op zoek naar hoe we vorm kunnen geven aan ‘het nieuwe normaal’, aan het leven in een anderhalve-meter-samenleving. Sommige burgers lukt dat heel eenvoudig. Voor anderen is deze zoektocht een hele opgave. Bijvoorbeeld omdat ze hulp nodig hebben bij het dagelijks functioneren en vanwege Corona deze hulp weg is gevallen of niet langer beantwoordt aan hun behoeften. Daarnaast zijn er nieuwe groepen burgers ontstaan die (tijdelijk) problemen ervaren vanwege Corona. Bijvoorbeeld omdat zij in diepe schulden zijn geraakt vanwege de maanden lang durende lockdown, zoals ondernemers en ZZPers. Maar er zijn ook burgers, jong en oud, die zich eenzaam voelen omdat veel sociale face-to-face contacten zijn weggevallen, bijvoorbeeld bij het koffiezetapparaat op het werk of de opleiding.

Wij – Community Maatschappelijke Inclusie – willen tijdens de terugkerende Week van de Verbinding iedereen helpen sociale contacten (opnieuw) te leggen daar waar ze ongewenst verloren zijn gegaan. Dat doen we op verschillende manieren. Bijvoorbeeld via activiteiten waarin het voor deelnemers mogelijk is om samen dingen te doen en verhalen uit te wisselen. Maar ook door het verzamelen van ervaringen en belevingen bij een grote groep mensen en die op een sprekende, beeldende manier met elkaar te delen zoals bijvoorbeeld bij de PhotoVoice.

De eerste Week van de Verbinding vindt plaats op 6 tot en met 10 juli 2020 met onderstaand programma. Je kan nog meedoen aan de Photo-voice via deze link.

  • op woensdagmiddag 8 juli 13:30 – 15:30 bij de Karpendonkse Plas
  • op maandag 6 juli van 13:30 – 16:00 bij Vitalis Berckelhof en op donderdag 9 juli van 12:30 – 14:30 bij het park Groenewoudseweg
  • , gaat van start vanaf 22 juni tot 10 juli
  • op 9 juli van 19:30-20:30 via MS Teams

Ook volgende collegejaar organiseren we de Week van de Verbinding en wel op de volgende data:

·        28 oktober tot en met 2 november 2020

·        14 tot en met 18 december 2020

·        15 tot en met 19 maart 2021

·        31 mei tot en met 4 juni 2021

Ben jij ook klaar met het vastgeroest zitten aan je computerscherp? Doe mee en meld je aan via: lectoraat-fhss@fontys.nl

Tot ziens!

Community Maatschappelijke Inclusie