Events

Week van de Verbinding - De wijk in!

Iedere wijk heeft typische plekken waar sociaal contact plaatsvindt. Welke plek is dat in jouw wijk?

Week van de Verbinding

Een week waarin Fontys Hogeschool Sociale Studies samen met studenten en docenten van verschillende opleidingen en werkveldpartners regionale maatschappelijke initiatieven versterkt of opstart rondom bestaande en nieuwe hulpbehoeften in Noord-Brabant.

Corona raakt iedereen in meer of mindere mate. Allemaal zijn we op zoek naar hoe we vorm kunnen geven aan ‘het nieuwe normaal’.
Wij – Community Maatschappelijke Inclusie – willen tijdens de terugkerende Week van de Verbinding iedereen helpen sociale contacten (opnieuw) te leggen daar waar ze ongewenst verloren zijn gegaan. Dat doen we op verschillende manieren. Bijvoorbeeld via activiteiten waarin het voor deelnemers mogelijk is om samen dingen te doen en verhalen uit te wisselen. Maar ook door het verzamelen van ervaringen en belevingen bij een grote groep mensen en die op een sprekende, beeldende manier met elkaar te delen zoals bijvoorbeeld bij de PhotoVoice.

Verslag symposium ‘Social Work Future Proof’

Samen werken aan een toekomstbestendige social worker

Bekijk hier het programma van Social Work Future Proof 2019.

Verslag symposium ‘Jongeren met lvb in beeld’

Een terugblik op het symposium van 8 februari 2018

Op 8 februari 2018 organiseerde het Lectoraat Sociale Veerkracht van Fontys Hogeschool Sociale Studies in Eindhoven het symposium ‘Jongeren met lvb in beeld’ naar aanleiding van bevindingen uit een half jaar onderzoek.

Blij verrast met het grote aantal aanmeldingen, begon de middag met een presentatie van de onderzoeksresultaten. In dit onderzoek stond de vraag centraal: hoe houden we jongeren met lvb in beeld, en hoe kunnen we ze ondersteunen?

Uit het onderzoek komen verschillende spanningsvelden naar voren waardoor de het aansluiting vinden bij jongere met een licht verstandelijke beperking moeizaam verloopt. We hebben alle spanningsvelden gepresenteerd en daarna aanbevelingen gedaan voor gemeenten, professionals en vrijwilligers om optimaal aan te sluiten bij jongeren met lvb.

In de workshops stonden de verhalen van de ervaringsdeskundigen centraal, die prikkelend waren en ons aan het denken heeft gezet; doen we de juiste dingen?

Daarnaast waren er 2 workshops georganiseerd door MEE die ingingen op ‘Hoe kun je je gesprek meer visueel maken’ en ‘Hoe geef je vorm aan eigenaarschap’. Ook deze workshops werden met veel enthousiasme ontvangen.

Al met al een inspirerende dag, met veel uitwisseling en betrokken deelnemers. De eindrapportage kunt u in het voorjaar van ons verwachten.

Powerpoint onderzoek

Samenvatting + aanbevelingen

Informatie vanuit MEE:

- Handout: Mee in gesprek met..

- Herkennen van en omgaan met mensen met een LVB voor professionals

Verslag symposium Bijzonder Domein Jeugd “Nu het stof begint op te trekken………”

Een terugblik op het symposium van 22 juni 2017

Op 22 juni 2017 organiseerde het Lectoraat Beroepsinnovatie Social Work van Fontys Hogeschool Sociale Studies in Eindhoven het symposium Jeugd ‘Nu het stof begint op te trekken….’ naar aanleiding van bevindingen uit drie jaar onderzoek naar de transformatie jeugd in de regio Brabant Zuidoost.

Een belangrijke boodschap van de onderzoekers van Fontys was dat het kind en het gezin uit beeld verdwijnen tijdens multidisciplinaire casuïstiek besprekingen die juist over het kind en gezin zouden moeten gaan. Aandacht gaat nu namelijk vooral uit naar onszelf, onderlinge positionering en randvoorwaardelijke zaken. Jo Hermanns onderschreef in zijn verhaal eveneens het belang van het aansluiten bij de doelstellingen van het kind en gezin.

Tijdens het panelgesprek bleek opnieuw dat we – professionals, bestuurders, gemeenten, onderwijs – hiermee worstelen. We hebben allemaal het gevoel klem te zitten in systemen en nog weinig zicht op wat we zelf kunnen doen om deze impasse te keren.

Tegelijkertijd bleek uit deze dag dat de 90 aanwezigen de opdracht herkennen en met de concrete tips die voortkomen uit het onderzoek van Fontys in hun werkpraktijk aan de slag willen gaan.

De factsheet volgt op korte termijn.

Powerpoint Jo Hermanns (22-06-2017)

Powerpoint Onderzoek: Nu het stof begint op te trekken.. (22-06-2017)

Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys

Symposium Sociale Steunsystemen

De neerslag van drie implementatietrajecten gericht op het bevorderen van sociale steun in het domein van zorg en welzijn

Op donderdagmiddag 1 december 2016 organiseerde het lectoraat Beroepsinnovatie Social Work (verbonden aan Fontys Hogeschool Sociale Studies) bij Seats2Meet in Eindhoven het slotsymposium 'Sociale Steunsystemen'.

Dit symposium diende ter afronding van drie Wmo-implementatietrajecten in de beroepspraktijk die het lectoraat gedurende twee jaar heeft gevolgd: ‘Naastenparticipatie’ bij GGZ Oost Brabant, ‘Sociale Netwerk Versterking’ bij MEE en ‘Eigen Kracht Groepen’ bij het Instituut voor Maatschappelijk Werk in Tilburg. Een belangrijk uitgangspunt van alle trajecten was ‘de rol van de professional bij het bevorderen van sociale steun voor cliënten en burgers’. Wat hebben we van deze praktijken geleerd ter verbetering van de kennis, deskundigheid en handelingsvaardigheid van huidige en aankomende professionals?

- Klik hier voor een verslag over deze middag

- Klik hier voor de eindpublicatie:

Sociale steunsystemen. De neerslag van drie Wmo-implementatietrajecten

Mols & Linders (2016). Sociale Steunsystemen. De neerslag van drie Wmo-implementatietrajecten. Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies

Sfeerafbeelding Fontys

Artikel Sociale Vraagstukken

Op 5 oktober 2016 verscheen er een artikel van Lilian Linders, Dana Feringa, Marianne Potting en Marja Jager-Vreugdenhil op de website www.socialevraagstukken.nl, naar aanleiding van het verschijnen van het boek "Tussen regels en vertrouwen". Het artikel leest u hier.

Boekrecensie De kunst van het laten

Voor het augustus 2016 nummer van het Vakblad Sociaal Werk (voorheen Maatwerk) schreef Colin Weeink een recensie van de Kunst van het laten. De recensie leest u hier.

Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys

  • uitdeelsheet
    image1