Succesvol interdisciplinair samenwerken in de jeugdhulp; op zoek naar het "beste" recept.

Op 1 oktober hebben Floor Peels en Jitske van der Sanden de aftrap gemaakt met het eerste Society College van het collegejaar 2020-2021. Interdisciplinair werken is niet meer weg te denken uit de jeugdhulpverlening. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Tijdens deze presentatie staan we stil bij de ingrediënten van ‘goede’ interdisciplinaire samenwerking. Wat is daarvoor nodig? We gaan daarbij allereerst in op bevindingen uit het meerjarige onderzoeksproject Bijzonder Domein Jeugd (Fontys Hogeschool Sociale Studies) en zullen succesfactoren presenteren die bijdragen aan een succesvolle samenwerking. Ook gaan we in op de vraag of deze succesfactoren toepasbaar zijn in de huidige tijd, waarin we gedwongen worden om op afstand van elkaar te werken. Wat werkt wel, en wat werkt niet? En hoe zetten we het belang van kinderen, jongeren en gezinnen ook in deze tijd centraal?