Associate lector Dana Feringa

Vanaf 1 februari 2014 is zij werkzaam als associate lector bij Fontys Hogeschool Sociale Studies. Binnen het lectoraat Sociale Veerkracht houdt zij zich voornamelijk bezig met de vormgeving en aansturing van het Bijzonder Domein Jeugd. Daarnaast is zij inhoudelijk betrokken bij de verschillende onderzoeken die worden uitgevoerd binnen de Wmo werkplaats Noord-Brabant en losse implementatie- en onderzoekprojecten binnen het lectoraat. Tevens neemt zij deel aan overkoepelende Wmo Werkplaats overleggen rondom de thema’s ‘Jeugd’ en ‘Informele ondersteuning’ en de Academische Werkplaats Jeugd (in oprichting).

Van 2007 tot 2014 was zij werkzaam als promovenda bij Fontys Hogeschool Sociale Studies. Gedurende deze jaren combineerde zij het ontwikkelen en uitvoeren van onderwijs (o.a. het ontwikkelen en coördineren van het afstuderen conform de huidige accreditatie-eisen) met een promotieonderzoek naar de betekenis van jongerenraden voor burgerschap van jongeren. Zij voerde een meervoudige casusstudie uit, volgde een aantal jongerenraden voor een langere periode en concludeert op basis van haar onderzoek dat jongerenraden van betekenis zijn voor burgerschap van jongeren, mits burgerschap is als een ambacht.

Voordat Dana bij Fontys Hogescholen kwam werken, was zij werkzaam als docent aan de Universiteit van Utrecht bij de opleiding Pedagogische Wetenschappen. Klik deze link voor meer informatie.

Sfeerafbeelding Fontys

Contact

Telefoon: +31885072313
Email: d.feringa@fontys.nl