Projecten

De Werkplaats Sociaal Domein bepaalt samen met regionale partners en netwerken de agenda voor kennisontwikkeling op het sociale domein voor de periode 2016 tot en met 2018. Landelijk zijn er 14 werkplaatsen. Deze worden financieel ondersteund door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het lectoraat Sociale Veerkracht werkt in de Werkplaats Sociaal Domein Noord-Brabant Fontys samen met diverse welzijns-, zorgorganisaties, gemeentes en andere onderwijsinstellingen. Onze themalijnen zijn:

Deze inhoudelijke themalijnen staan centraal binnen het ReflexieLab en Bijzonder Domein Jeugd. Ook zijn er een aantal afgeronde onderzoeken. Klik hieronder voor meer informatie.