Professionaliseren in Zorginnovatienetwerken

Informatie over project

DoelEen werkkaart met do’s en dont’s en randvoorwaarde bij de implementatie en borging van blended learning binnen hoger onderwijs.
Looptijd2019 - 2021
OnderzoekerDian van Bladel en Dr. Dana Feringa
OmschrijvingZorg- en welzijnsorganisaties staan voor de uitdaging om op een dusdanige manier zorg en ondersteuning aan burgers in hun eigen woonomgeving te bieden zodat het voor die zorgvragers mogelijk wordt om een goede kwaliteit van leven te ervaren zonder onnodige afhankelijkheid van anderen. Een van de manieren om dat te kunnen realiseren is door het bieden van geïntegreerde zorg waarbij zorgvragers holistisch worden benaderd en waarbij ondersteunen van hun eigen regie het uitgangspunt vormt. Hiervoor moet tussen professionals grensoverschrijdend samengewerkt en geleerd worden. Een veelbelovende manier om deskundigheid van zowel (toekomstige) zorg- en welzijnsprofessionals die werkzaam zijn in de wijk en onderwijsinstellingen (zowel MBO als HBO docenten) te ontwikkelen is door het (door)ontwikkelen van duurzame leernetwerken zoals die ook onder andere met behulp van het ZonMw programma ‘Zichtbare Schakel’ opgestart zijn. Ook de deelnemende ZIN’s in deze subsidieaanvraag (Het ZIN bij RSZK en het ZIN bij De Wever Thuis) ontwikkelen zich in deze bovengenoemde richting. Deze (door)ontwikkelingen zijn recent in gang gezet en deze subsidie biedt de deelnemende organisaties de mogelijkheid om hieraan een extra impuls te geven. De verwachting is dat door deze doorontwikkeling in gang te zetten dit bij zal dragen aan het holistischer en integraler kunnen ondersteunen van de eigen regie van hulpbehoevende, zelfstandig wonende ouderen en hun sociale omgeving.
Resultaatvolgt later

Samenwerkingspartners

  • Fontys Mens & Gezondheid
  • Regionale Stichting Zorgentra de Kempen
  • RSKZ
  • WEL Welzijn de Kempen
  • Summa Zorg
  • De Wever Thuis
  • Instituut voor Maatschappelijk Werk
  • ROC Tilburg