Samen de handen in één voor multiprobleem

Sfeerafbeelding Fontys

Informatie over project

Doel1. Bundelen van kennis omtrent professionele vaardigheden en hulp aan multiprobleem gezinnen. 2. Praktische vertaling van de geselecteerde kennis omtrent professionele vaardigheden en hulp aan MPG naar vormen van blended learning en de borging daarvan binnen het onderwijs, daarnaast wordt kennis beschikbar gesteld. 3. Het overdraagbaar maken van ervaringen omtrent de vertaling van kennis naar vormen van blended onderwijs.
Looptijd2019 tot 2022
Betrokken onderzoekersJoost Welten MEd en Dr. Dana Feringa
OmschrijvingDit project bestaat uit 3 fasen. In fase 1 wordt literatuuronderzoek gedaan. Er wordt zoveel mogelijk bruikbare literatuur over multi problem gezinnen verzameld. De literatuur wordt gescreend en hier worden werkkaarten van gemaakt omtrent professionele vaardigheden en ondersteuning aan multi problem gezinnen. Fase 2 de kennis wordt vertaald naar blended learnings voor gebruik op de deelnemende hogescholen. Tijdens fase 3 wordt de implementatie van de blended learnings gevolgd en worden belemmerende en bevorderende factoren in kaart gebracht.
ResultaatEen werkkaart met do’s en dont’s en randvoorwaarde bij de implementatie en borging van blended learning binnen hoger onderwijs.

Werkkaart 'Samen de handen in één voor een multiprobleem'

Joost Welten - Multi probleem gezinnen : https://fontys.mediamission.nl/Mediasite/Play/c1db4b41430f4cd0a545b9906beeb9ef1d

Joost Welten - Multi probleem gezinnen Deel 2 : https://fontys.mediamission.nl/Mediasite/Play/4fb1f7c380b74724ae67cda30bf6f2b81d

Samenwerkingspartners

  • Hogeschool Windesheim
  • Universitait Medisch Centrum Groningen
  • Hogeschool Arnhem Nijmegen
  • NHL Stenden Hogescholen
  • Nederlands Jeugd Instituut
  • Stichting Alexander
  • Fontys Hogeschool Sociale Studies