2020 Smart Society: Jeugd Voorop 2.0

Informatie over project

DoelDit project heeft als doel om vanuit een multi-stakeholder perspectief te komen tot een sociale innovatie waar gezinnen gebruik van kunnen maken op het moment dat een kind/jongere uitvalt van school en sociaal professionals vanwege wachtlijsten niet de ondersteuning kunnen bieden die nodig of wenselijk is.
Looptijd2020
OnderzoekersDrs. Jitske van der Sanden, Drs. Floor Peels, Dr. Dana Feringa
OmschrijvingDiverse onderzoeken hebben de afgelopen decennia inzichtelijk gemaakt dat schooluitval een belangrijke voorspeller is voor het ondervinden van meer problemen in de verdere levensloop. Wanneer een kind of jongere desalniettemin uitvalt, is het aan sociaal professionals om hen op te vangen, terug naar school te leiden en/of op andere manieren te ondersteunen daar waar nodig en gewenst. Maar wat als er bij zorgaanbieders sprake is van dusdanige wachtlijsten dat deze ondersteuning niet kan worden geboden?
ResultaatVolgt later.

Samenwerkingspartners

  • Fontys Hogeschool Sociale Studies
  • Lumens
  • Pleinschool Helder
  • Morgenmakers