VERBORGEN - Symposium Jeugd Zuidoost Brabant

Verslag symposium Bijzonder Domein Jeugd “Nu het stof begint op te trekken………”

Een terugblik op het symposium van 22 juni 2017

Op 22 juni 2017 organiseerde het Lectoraat Beroepsinnovatie Social Work van Fontys Hogeschool Sociale Studies in Eindhoven het symposium Jeugd ‘Nu het stof begint op te trekken….’ naar aanleiding van bevindingen uit drie jaar onderzoek naar de transformatie jeugd in de regio Brabant Zuidoost.
Sfeerafbeelding Fontys
Een belangrijke boodschap van de onderzoekers van Fontys was dat het kind en het gezin uit beeld verdwijnen tijdens multidisciplinaire casuïstiek besprekingen die juist over het kind en gezin zouden moeten gaan. Aandacht gaat nu namelijk vooral uit naar onszelf, onderlinge positionering en randvoorwaardelijke zaken. Jo Hermanns onderschreef in zijn verhaal eveneens het belang van het aansluiten bij de doelstellingen van het kind en gezin.

Tijdens het panelgesprek bleek opnieuw dat we – professionals, bestuurders, gemeenten, onderwijs – hiermee worstelen. We hebben allemaal het gevoel klem te zitten in systemen en nog weinig zicht op wat we zelf kunnen doen om deze impasse te keren.

Tegelijkertijd bleek uit deze dag dat de 90 aanwezigen de opdracht herkennen en met de concrete tips die voortkomen uit het onderzoek van Fontys in hun werkpraktijk aan de slag willen gaan.

powerpoint onderzoek Fontys: Nu het stof begint op te trekken..

powerpoint Jo Hermanns

Sfeerafbeelding Fontys