Publicaties

publicaties tussen 2016 t/m 2019 zijn mede gefinancierd door VWS

2020

Welten, J (2020), Werkkaart 'Samen de handen ineen voor een multiprobleem' , Eindhoven, Fontys Hogeschool Sociale Studies

2019

Gootjes, B. en Claassens H. (2019) naastenbetrokkenheid binnen de GGZ bezien vanuit de erkenningsfilosofie van Honneth, Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 28(6), pp.46–57

Gootjes, B., & Feringa, D. (2019). It takes a village to innovate. Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies – Werkplaats Sociaal Domein.

Lieshout, H. (2019). Aansluiting vinden bij en ondersteuning bieden aan Poolse arbeidsmigranten in Nederland (rapportage). Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Lieshout, H. (2019). Aansluiting vinden bij en ondersteuning bieden aan Poolse arbeidsmigranten in Nederland (factsheet). Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Middendorp, I., Kierkels, A., & Feringa, D. (2019). Partners van internationale kenniswerkers: een bron van sociaal kapitaal. Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Mols, J. (2019). Nei Skoen: Herstelbeweging in Helmond (Eindrapport onderzoeksproject). Eindhoven, Lectoraat Sociale Veerkracht / Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Sommers, M. (2019). International Social Work. Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

2018

Doelen, M., Rintjema, L., & Linders, L. (2018). Evaluatie Programma Versterken Opvoedondersteuning Sociale Basis. Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies. [interne publicatie]

Heinrichs, E., Van Zilfhout, P. (2018). Levensverhalen, Over Keuze, Toeval en Lot, Opgetekend door studenten van Fontys Hogeschool Sociale Studies. Eindhoven: Fontys Sociale Studies

Gootjes, B. (2018). Burn-out vertelt ons meer over de samenleving dan over de patiënt. Toepassing van het denken van Ian Hacking op de Burn-out. In: Sociale Vraagstukken, 15-10-2018.

Laat, P, de., & Meussen, H. (2018). Rapportage Samenlevingsopbouw. Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies. [interne publicatie]

Linders, L. (2018) Sociaal Werk gaat om andere mensen. Werken aan sociale reflexiviteit in sociaal werk [Essay]. Eindhoven, Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Linders, L., & Verharen, L. (2018). Missie Sociaal Werk. In Platform Lectoren Sociaal Werk (Ed.), Denken over professionaliteit sociaal werk. Gevonden 25 maart 2020: https://lectorensociaalwerk.nl/wp-content/uploads/2018/05/20180412-Missie-Sociaal-Werk.pdf

Mols, J. (2018). Netwerkgericht werken bij Neos (Eindrapport deelproject ReflexieLab Neos). Eindhoven, Werklpaats Sociaal Domein Noord-Brabant/ Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Mols, J. (2018). Complementaire samenwerking, of rollenstrijd? (Eindrapport deelproject ReflexieLab Ervaringsdeskundigheid). Eindhoven, Werkplaats Sociaal Domein Noord-Brabant/Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Peels, F., Rintjema, L., Verhagen, M. & Linders, L. (2018). Jongeren met LVB niet louter cliënt; een volwassen aanpak. Eindhoven; Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Sanden, J. van der (2018). De verborgen gebreken van buurtinitiatieven. Te raadplegen op: https://www.socialevraagstukken.nl/de-verborgen-gebreken-van-buurtinitiatieven

Sanden, J. van der (2018). De verborgen gebreken van buurtinitiatieven. Te raadplegen op via socialevraagstukken.nl.

Verhagen, M. (2018, september). eindrapportage deelproject WeHelpen. Lectoraat Beroepsinnovatie Social Work & Lumens [interne publicatie].

2017

Heinrichs, E., Aalbers, H., Van Zilfhout, P. (2017), Rapport deelproject Verkenning van sociale reflexiviteit. Interne publicatie. Eindhoven: Fontys Sociale Studies- Lectoraat Brede Bachelor Sociale Werk - Reflexielab

Feringa, D., Peels, F., Sanden, J. van der & Linders, L. (2017). Mishandeld kind verdwijnt naar achtergrond. in Beek, K. van, Steketee, M., Doorn, L. van & Ham, M. (red), 1 op de 4 kindermishandeling een publiek probleem, p107 - 121. Amsterdam: Van Gennep. 

Feringa, D., Peels, F., Sanden, J. van der & Linders, L. (2017). Mishandeld kind verdwijnt naar achtergrond. in Beek, K. van, Steketee, M., Doorn, L. van & Ham, M. (red), 1 op de 4 kindermishandeling een publiek probleem, p107 - 121. Amsterdam: Van Gennep. Download hoofdstuk: 'Mishandeld kind verdwijnt naar achtergrond',

Feringa, D. & Tonkens, E., (2017). How the participation style in local youth councils contributes to the civic engagement of young people. Journal of Social Intervention: Theory and Practice. 26(2), pp.43–59. DOI: http://doi.org

Mols, J. (2017). Delen van Cultuur. Een onderzoek naar het bevorderen van de participatie van allochtone burgers in lotgenotengroepen (Onderzoeksrapport). Werkplaats Sociaal Domein Noord-Brabant Fontys. Eindhoven.

Sanden, J., Feringa, D., Peels, F., Linders, L. (2017). Kind verdwijnt naar achtergrond (Magzine). Eindhoven; Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Sanden, J., Feringa, D., Peels, F., Linders, L. (2017). Kind verdwijnt naar achtergrond (Factsheet). Eindhoven; Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Verhagen, M. (2017, juli). Tussenrapportage deelproject WeHelpen. Lectoraat Beroepsinnovatie Social Work & Lumens [interne publicatie].

Zilfhout, van P. (2017). Hoofdstukbijdragen in: Wouters, E., Aarts, A. (red.) (2017). Ethiek van praktijkgericht onderzoek, Bohn Stafleu van Loghum, Houten.

2016

Claassens, H. (2016). Implementatie van naastenparticipatie. Nieuwsbrief GGZ Oost Brabant.

Claassens, H. (2016). Naastenparticipatie in de GGZ. [Factsheet GGZ]. Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies

Heinrichs, E., Van Zilfhout, P. (2016). Levensverhalen, Over Keuze, Toeval en Lot, Opgetekend door studenten van Fontys Hogeschool Sociale Studies. Eindhoven: Fontys Sociale Studies

Feringa, D. (2016). Democratisch burgerschap kun je leren. Versvak

Feringa, D., Sanden, J. van der & Peels, F. (2016). Jeugdhulpverlening: ‘Ik hoop en bid dat het beter wordt’.

Feringa, D., Sanden, J., van der, & Peels, F. (2016). Jeugdhulpverlening, landschap van uiteenlopende emoties. In L. Linders, D. Feringa, M. Potting en M. Jager-Vreugdenhil (red). Tussen regels en vertrouwen. Veranderende rollen in de verzorgingsstaat. Amsterdam: Van Gennep.

Lieshout, H. (2016). Eén en één is vijf: de kracht van samenwerking met ervaringsdeskundigen in onderzoek. In: Hove, H. van, Schippers, A., Cardol, M. & De Schauwer, E. (red.) (2016). Disability Studies in de Lage Landen (pp. 266-276). Antwerpen/ Apeldoorn: Garant Uitgevers N.V.

Linders, L., & Feringa, D. (2016). Doe-het-zelf-zorg. Over de kunst van het laten. Maatwerk, 3.

Linders, L., Feringa, D. Potting, M. & Jager-Vreugdenhil, M. (red) (2016). Tussen regels en vertrouwen. Veranderende rollen in de verzorgingsstaat. Amsterdam: Van Gennep.

Linders, L., Feringa, D., Potting, M. & Jager-Vreugdenhil, M. (2016). Professionals zijn in verwarring over de veranderende verzorgingsstaat. Sociale vraagstukken.

Linders, L., Feringa, D., Potting, M., & Jager-Vreugdenhil, M. (2016). Professionals behoeven vertrouwen. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken(3), 44-45.

Linders, L. (2016). Evaluatierapport mantelzorg gemeente Tilburg. Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies. [interne publicatie].

Mols, J. (2016). Eigen Kracht Groepen. Het Instituut voor Maatschappelijk Werk Tilburg. [Factsheet]. Eindhoven: Fontys Hoegschool Sociale Studies. [interne publicatie]

Sanden, J., van der, Feringa, D., & Peels, F. (2016). Jeugdhulpverlening in beroering. Juichende en sceptische professionals. In A.J. Kruiter, F. Bredewold, en M. Ham (red). Hoe de verzorgingsstaat verbouwd wordt. Amsterdam: Van Gennep. 

Verhagen, M. (2016). Dilemma’s van inzet vrijwilligers als methodiek in de zorg. In: L. Linders, D. Feringa, M. Potting, M. Jager-Vreugdenhil (red.). Tussen regels en vertrouwen. Veranderende rollen in de verzorgingsstaat (p. 27-41). Amsterdam: Van Gennep.

Zilfhout, van, P. (2016). Ruimte voor reflectie: sociale rechtvaardigheid in tijden van transitie in: Linders, L., Feringa, D., Potting, M., Jager-Vreugdenhil, M. (red) (2016). Tussen regels en vertrouwen. Veranderende rollen in de verzorgingsstaat. Amsterdam: Van Gennep

2015

Claassens, H. (2015) In een klap mantelzorger (pp 50-53). In Linders & Feringa, Stilstaan om vooruit te komen

Feringa, D., Sanden, J., van der, Peels, F., & Linders, L. (2015) Jeugdhulpverlening in opschudding (magazine). Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Feringa, D., Sanden, J., van der, Peels, F., & Linders, L. (2015) Jeugdhulpverlening in opschudding (rapportage). Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Linders, L. & Feringa, D. (2015). Stilstaan om vooruit te komen. Casuïstiekbundel rond het thema informele ondersteuning. Utrecht: Movisie.

Linders, L., & Feringa, D. (2015). Sociaal reflecteren voor de nieuwe social worker. Sociale vraagstukken

Mols, J. (2015). De sociale professional in de Praktijk van Lotgenotencontact. In L. Linders & D. Feringa. (Red.), Stilstaan om vooruit te komen. Casuïstiekbundel rond het thema informele ondersteuning (pp. 80-84). Utrecht: Movisie.

Verhagen, M. (2015). De breiclub van buurtbewoonsters in een wijksteunpunt. In: L. Linders, D. Feringa (red.). Stilstaan om vooruit te komen. Casuïstiekbundel rond het thema informele ondersteuning (p. 40-45). Utrecht: Movisie.

2014

Bredewold, F. H., & Linders, L. (2014) De schuldige ontvanger en de gefrustreerde gever. Over de onlosmakelijke band tussen vertrouwen en wederkerigheid in zorg- en hulpverlening. In S. Verhagen, L. Linders & M. Ham (Eds.), Verlossing van schuld en boete. Onorthodoxe oplossingen voor onbetaalde rekeningen. Amsterdam: Tijdschrift voor sociale vraagstukken | Uitgeverij Van Gennep.

Claassens, H. (2014) ‘Ground control tot major Tom ...’ In: De Kunst van het Laten. Doe-het-zelf-zorg en rolverwarring in tijden van transitie. (red. L. Linders & D. Feringa) 

Dinteren, L. van & Feringa, D. (december 2014) ‘Verwarring rondom eigen kracht bij professionals.’ Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken.

Dinteren, L. van (2014) ‘Focus op eigen kracht. Pionieren in een generalistisch wijkteam.’ In: De Kunst van het Laten. Doe-het-zelf-zorg en rolverwarring in tijden van transitie. (red. L. Linders & D. Feringa) 

Feringa, D. (2014) Burgerschap als ambacht. Jongerenraden in Nederland. Eburon

Feringa, D. (2014) Jongerenraden zijn waardevol voor burgerschap.Tijdschrift Sociale Vraagstukken March 2014

Feringa, D. (2014). Kansen voor gemeenten om jongerenraden te benutten. Cascade, 11, blz 10-13.

Feringa, D., & Mols, J. (2014) Lotgenotengroepen: balanceren tussen bemoeienis en loslaten. Sociale Vraagstukken. Gevonden 12 december 2014:http://www.socialevraagstukken.nl/sociale-praktijk/lotgenotengroepen-balanceren-tussen-bemoeienis-en-loslaten/

Linders, L., & Feringa, D. (red) (2014) De Kunst van het Laten. Doe-het-zelf-zorg en rolverwarring in tijden van transitie. Utrecht: Movisie.

Linders, L. (2014) Vrijwilligers professionaliseren. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, zomer(2), 14.

Linders L. (2014) Eigen kracht is als een kameleon. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, voorjaar(1), 14.

Linders, L. (2014). De dynamiek van Social Work. Het gewone onder een vergrootglas. Eindhoven: Fontys Hogescholen.

Mols, J. (2014) ‘Dilemma's in de Praktijk van Lotgenotencontact’. In: De Kunst van het Laten. Doe-het-zelf-zorg en rolverwarring in tijden van transitie. (red. L. Linders & D. Feringa) Utrecht: Movisie

Mols, J., & Feringa, D. (2014). Lotgenotengroepen: balanceren tussen bemoeienis en loslaten. Sociale vraagstukken

Stortelder, M. (2014) ‘Kantelen in een veranderende context.’ In: De Kunst van het Laten. Doe-het-zelf-zorg en rolverwarring in tijden van transitie. (red. L. Linders & D. Feringa) Utrecht: Movisie

Verhagen, S., Linders, L., & Ham, M. (Eds.). (2014) Verlossing van schuld en boete. Onorthodoxe oplossingen voor onbetaalde rekeningen. Amsterdam Tijdschrift voor sociale vraagstukken | Uitgeverij Van Gennep

Verhagen, M. (2014) ‘Binding door aandacht en waardering. Samenwerking tussen professionals en vrijwilligers in een wijksteunpunt.’ In: De Kunst van het Laten. Doe-het-zelf-zorg en rolverwarring in tijden van tranesitie. (red. L. Linders & D. Feringa) 

2013

Dinteren, L., Feringa D. & Linders, L. (2013) De generalist als kapitaal. Een groeimodel voor een basismethodiek voor de generalist van WIJeindhoven. Eindhoven.

Feringa, D. (2013) Representatie in gemeentelijke adviesorganen voor jongeren. Conference paper at 'Dag van de Sociologie', Nijmegen, the Netherlands 2013

Linders, L., Wouters, E. & Tamrouti, I. (2013) Van mantelzorg heb je niet respijt. Eindhoven; Fontys Hogeschool Sociale Studies

Linders, L. (2013) Wijkteams zijn geen haarlemmerolie. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, Najaar(3), 14.

Linders, L. (2013) De sociale professional als onderzoeker. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukkken, Zomer (2), 14.

 • Video's

  Gesproken Presentatie onderzoek Bijzonder Domein Jeugd 2017

  Sfeerafbeelding Fontys

  Wmo gestript deel 1 Inleiding op de Wmo

  Sfeerafbeelding Fontys

  Wmo gestript deel 2 Over schaarste in de zorg

  Sfeerafbeelding Fontys

  Wmo gestript deel 3 Over sociale netwerkstrategieën

  Sfeerafbeelding Fontys

  Wmo gestript deel 4 Over zelfhulp

  Sfeerafbeelding Fontys

      

  Wmo gestript deel 5 Over GGz en familiebeleid

  Sfeerafbeelding Fontys

  Wmo gestript deel 6 Over maatschappelijke steunsystemen

  Sfeerafbeelding Fontys

  Wmo gestript deel 7 Over mantelzorg

  Sfeerafbeelding Fontys

  Wmo gestript deel 8 Over Wmo-raden

  Sfeerafbeelding Fontys

  Wmo gestript deel 9 Over `Natuurlijk een netwerkcoach`

  Sfeerafbeelding Fontys