Professionele verantwoordelijkheid in domein overstijgende multidisciplinaire samenwerking

Thema 2. Professionele verantwoordelijkheid in domein overstijgende multidisciplinaire samenwerking
De wijze waarop de professionele verantwoordelijkheid van de ene professional zich verhoudt tot de verantwoordelijkheid van anderen in een gegeven situatie blijft relevant. Gepraat wordt er genoeg, maar echt samenwerken komt lang niet altijd ten goede aan de situatie van burgers en cliënten (Feringa, Peels, Van der Sanden, & Linders, 2017). Naast de uitdaging om deze samenwerking binnen het sociaal domein aan te gaan, vraagt de huidige tijdgeest in toenemende mate van social workers om ook domein overstijgend multidisciplinair samen te kunnen werken. 
Waar de samenwerking binnen het sociale domein al moeizaam verloopt, is samenwerking over leefgebieden heen al helemaal niet vanzelfsprekend. Hoe kan die nu gestalte krijgen, gericht op het realiseren van de doelstellingen van burgers? Hun vragen, waarden, problemen, en doelen zijn immers meestal niet in hokjes op te delen. Nog veel te vaak staan zorg, welzijn, onderwijs, wonen, financiën, veiligheid etc. los van elkaar, terwijl een meer integrale en rechtvaardige aanpak het voornemen was.
Onduidelijkheid over wie waar verantwoordelijk voor is, vormt geregeld een belemmering in het kiezen wat te ‘doen’ en met wie samen te werken. Hierdoor stranden pogingen tot domein overstijgende multidisciplinair samenwerking. Professionals zijn nog steeds zoekende naar hoe je nu regie en dus verantwoordelijkheden deelt met anderen. Die anderen, dat zijn niet alleen andere professionals maar ook burgers in hun rol als vrijwilliger, mantelzorgers, wijkbewoner, cliënt enzovoorts