Sociale reflexiviteit

In onze diverse, ongelijke, geïndividualiseerde en complexe samenleving is het leggen van verbindingen tussen verschillende groepen essentieel en een van de kerntaken van sociaal werk. Het blijkt vaak lastig om de communicatie en afstemming met al die partijen voor elkaar te krijgen en daarbij de focus op burgers/cliënten vast te houden (Feringa, Peels, Van der Sanden, & Linders, 2017; Linders & Feringa, 2014).

Een van de voorwaarden om echt goed samen te kunnen werken met anderen is je te verplaatsen in anderen en je voor te stellen wat nou de verschillen en overeenkomsten zijn met ‘hen’. Deze verbeeldingskracht, gecombineerd met het vermogen om binnen je eigen groep zo te communiceren dat je uit de ‘bubbel’ van je eigen kringetje geraakt, noemt Lichterman sociale reflexiviteit: “Social reflexivity is a collective practice of imagining: it requires talking about differences and similarities straightforwardly, in the midst of forging relationships beyond the group” (Lichterman, 2005, p.47).