Het lectoraat beroepsinnovatie of Social Work doet praktijkgericht onderzoek in een tijdgewricht waarin onder invloed van transities, transformaties en bezuinigingen steeds meer van mensen gevraagd wordt om zich staande te houden - zelf of samen met anderen - met zo min mogelijk professionele ondersteuning.

Hoewel de sector zich bevindt in een stormachtige periode van veranderingen, de vraag hoe mensen met een ondersteuningsbehoefte zo veel mogelijk perspectief op eigen regie kunnen krijgen blijft een kernvraagstuk. In dat opzicht heeft het lectoraat bij FHSS een duurzaam karakter. Hoe zeer politiek en beroepenveld ook in beweging zijn, mensen in een kwetsbare positie blijven ondersteuning nodig hebben. Het lectoraat ontwikkelt samen met instellingen, gemeenten, bewoners, cliënten, professionals en docenten kennis over hoe professionals op zo’n manier invulling kunnen geven aan hun vakmanschap en meesterschap dat (ook de kwetsbaarste) burgers optimaal regie op hun eigen perspectief houden of krijgen. Het lectoraat beoogt hiermee een nieuwe kijk te ontwikkelen op het professionele handelen en draagt daarmee bij aan beroepsinnovatie.