Missie en visie

Fontys Hogeschool Sociale Studies is een instituut dat staat voor het vakmanschap van de sociaal agoog in een omgeving die steeds verandert. Wij hanteren een nieuwe visie op hulpverlenen waarbij de nadruk ligt op de eigen kracht en maximale participatie van de burger. Dit betekent dat de hulpverlener minder gaat zorgen en de focus meer ligt op ondersteunen. Wij streven ernaar hierin een topinstituut te zijn.

"Verankerd in de regionale sociaal-agogische sector"

Fontys Hogeschool Sociale Studies is sterk verankerd in de regionale sociaal-agogische sector. Wij kunnen daardoor goed aansluiten bij de in de toekomst gewenste professionaliteit van hulpverlening en de ontwikkelingen in sociaal beleid. Onze doelstelling is om nieuwe inzichten op het vakgebied zo direct mogelijk in de opleidingen toe te passen. Toekomstige professionals kunnen daardoor direct aan de slag met de verworven kennis en inzichten. We verrijken het onderwijs en toetsen met zowel kennis als actualiteiten uit de samenleving. We maken een sterke verbinding tussen kennis en praktijk. Daarnaast is onderzoek en innovatie sterk verbonden met het onderwijs en afstuderen. Ten slotte besteden wij veel aandacht aan een goede advisering van aspirant-studenten door ze een studiekeuzecheck aan te bieden.

Studenten leiden wij op tot een professionele Social Worker die mee kan bewegen met de ontwikkelingen binnen het vak. Hierbij is specifiek aandacht voor agogisch, ondernemend en professioneel handelen. Binnen het curriculum is het mogelijk om het getuigschrift te verrijken met een afstudeerrichting.

"Activerende en uitdagende leeromgeving"

Fontys Hogeschool Sociale Studies biedt een activerende en uitdagende leeromgeving. Wij verwachten van studenten dat ze regie nemen op hun eigen leertraject en ontwikkeling. Wij dagen studenten uit met opdrachten die leiden tot zelfstandig, kritisch en creatief denken in relatie tot de praktijk. Wij versterken studenten door hun kennis te verdiepen en te verbreden. Wij motiveren studenten en leren ze reflecteren zodat duurzaam leren ontstaat. Wij hebben oog voor de uniciteit van de student en helpen ze bij het benutten van leerkansen. Alleen zo kan de student groeien door aandacht en uitdaging.