2019 Learning Society: Leven Lang Leren Jonge Professionals

Informatie over project

DoelDoel en impact van het project is dat het voor aankomende en startende professionals mogelijk wordt plaats- en tijdsonafhankelijk te leren in de beroepspraktijk en het leven lang leren te versterken. Dit is passend bij de roep om verdere flexibilisering van het onderwijs en een toenemende complexiteit van de beroepspraktijk. Het gaat in de eerste fase van het onderzoek om het nader verkennen van het probleem en het vinden van mogelijke oplossingsrichtingen in de vorm van passende leerinterventies/strategie├źn.
Looptijd2019
OnderzoekerBram Gootjes MA en Dr. Dana Feringa
OmschrijvingAankomende en startende professionals doorlopen een intensief traject van leren op de werkplek binnen bijvoorbeeld het onderwijsveld, welzijnsinstellingen, gezondheidszorg, etc. Het werkplekleren levert een belangrijke bijdrage aan de vorming van hun beroepsidentiteit en ontwikkeling van beroepsvaardigheden. Daarnaast is het uitdrukkelijk de bedoeling dat tijdens dit leren op de werkplek ook de basis wordt gelegd voor het leven lang leren tijdens de rest van hun beroepsloopbaan. In het onderzoek richten we ons in eerste instantie op het leren op de werkplek in de fase dat studenten hun hbo-opleiding afronden en als jong professional aan de slag gaan en toetreden tot de arbeidsmarkt (laatste studiejaar tot de eerste twee jaren als jong professional). In deze periode worden zij geconfronteerd met meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheden, terwijl de begeleiding van het werkplekleren zoals dat binnen opleidingen georganiseerd wordt verminderd en later wegvalt. Daarbij staat de vraag centraal: Hoe kan het werkplekleren van beginnende professionals in een steeds complexer wordende samenleving ondersteund worden, zodanig dat een basis wordt gelegd voor het zich blijven(d) ontwikkelen?

Samenwerkingspartners

  • Fontys Lerarenopleiding Tilburg
  • Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid
  • Fontys Hogeschool Sociale Studies
  • I-Fontys