2019 Smart Society: Jeugd Voorop 1.0

Informatie over project

DoelDoel van dit project is het vertalen van de bevindingen van het Bijzonder Domein Jeugd (2014 - 2018) tot sociale innovaties met behulp van social design.
Looptijd2019
OnderzoekersDrs. Jitske van der Sanden, Drs. Floor Peels, Dr; Dana Feringa
OmschrijvingOp verzoek van zeven organisaties uit het jeugdwelzijn, jeugdzorg, jeugdgezondheidzorg en zes gemeenten voeren wij sinds 2014 het onderzoek Bijzonder Domein Jeugd. Doelstelling van het onderzoek is zicht krijgen op hoe de transformatie jeugd verloopt in het sociale domein en welke implicaties dit heeft voor (toekomstig) professioneel handelen. Het onderzoek kent verschillende tranches. Tranche 1 en 2 sloten we af eind 2017. Op basis van vier jaar praktijkgericht onderzoek en een zeer uitgebreide dataset – we hebben ruim 100 multidisciplinaire casuïstiekbijeenkomsten geobserveerd in negen praktijken, ruim 70 jongeren, ouders, hulpverleners, professionals en beleidsmakers geïnterviewd en bijna 4000 ingevulde vragenlijsten retour ontvangen rondom het thema ‘samen opvoeden’ – constateren we dat op momenten dat het kind en diens welzijn onderwerp van gesprek zouden moeten zijn de aandacht vooral uitgaat naar een zestal vraagstukken. (Zie de pagina van het Bijzonder Domein Jeugd). Deze inzichten hebben we vertaald naar concrete tips voor verschillende stakeholders, zoals professionals die direct/indirect betrokken zijn bij jeugdhulp, gemeenten en onderwijs. Tevens vormen bovenstaande bevindingen input voor een onderzoekagenda die we uitvoeren gedurende 2018 tot en met 2022. Tegelijkertijd constateren we als onderzoekteam – met allen een achtergrond in één van de sociale wetenschappen – dat we niet over de kennis en inzichten beschikken om van deze inzichten tot sociale innovatieve oplossingen te komen voor (toekomstig) professioneel handelen waarmee het kind en zijn/haar welzijn meer centraal komt te staan ten tijden van transities en transformaties in het sociale domein.
Resultaatvolgt later

Samenwerkingspartners

  • Fontys Hogeschool Sociale Studies
  • Fontys Hogeschool voor de Kunsten
  • Fontys Hogeschool Communicatie
  • Fontys Hogeschool Journalistiek
  • Fontys Economische Hogeschool
  • Fontys Hogeschool ICT
  • Morgenmakers
  • We Are Social Rebels
  • Foundation We Are