2019 Smart Society: Spoorpark

Informatie over project

DoelWe willen we met dit project in twee opzichten een goede startpositie creëren voor vervolgonderzoek én voor generalisatie van de opgedane kennis. Concrete doelstellingen: een goed onderzoeksframework en een inventarisatie van benodigde (ICT)systemen en eisen daaraan voor het duurzaam inrichten van de community.
Looptijd2019
OnderzoekersDrs. Lydia van Dinteren, Drs. Marielle Verhagen en Dr. Dana Feringa
OmschrijvingPrivaat beheerde openbare ruimtes worden al sinds de jaren 60 in bijvoorbeeld New York gezien als een mogelijkheid om bij een terugtredende overheid toch voor kwaliteit van de openbare ruimte te zorgen. Om kans van slagen te hebben stelt Könst, dat initiatieven aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. Bij dit soort initiatieven gaat het dan vaak over zaken als speeltuintjes, plantsoenen of tuinen. Als burgerinitiatief is het spoorpark in Tilburg een project op een beduidend groter schaal. Daarmee is het ook een proeftuin voor een grootschalig community building project. Het spoorpark wordt niet primair door de gemeente gefinancierd en beheerd; in plaats daarvan wordt een groot aantal initiatieven op het gebied van sport, kunst, natuur, recreatie en gezondheid vanuit de onderliggende gemeenschappen bijeengebracht om gezamenlijk het park in te rechten en te beheren. Dit is een complex proces waarbij zowel sociale als materiele aspecten belangrijk zijn. Met dit project willen wij onderzoeken hoe de ontwikkeling van deze Spoorpark-community en de duurzame exploitatie ervan ondersteund kan worden. Doel van dit project is een analyse te maken van dit community-building proces, en te inventariseren waar en hoe deze processen door de inzet van ICT gefaciliteerd, versterkt en bestendigd kunnen worden.

Samenwerkingspartners

  • Fontys Hogeschool ICT
  • Fontys Sporthogeschool
  • Fontys Hogeschool Sociale Studies