Community Development (2016-2019)

Sfeerafbeelding Fontys

Informatie over project

DoelMet het programma Community Development beogen we over meerdere jaren diverse concrete initiatieven te ontwikkelen, implementeren, evalueren en borgen, waarbij we één of meerdere maatschappelijke vraagstukken centraal zetten, analytisch ontrafelen en vertalen naar sociaal innovatieve oplossingen voor deze aanhoudende problemen. In 2019 werken we aan: • Domein overstijgende minor Community Development (initieel & post-initieel), start per september 2019 en is toegankelijk voor zowel studenten van Fontys als externe stakeholders (professionals, ondernemers, beleidsambtenaren) werkzaam in sociale domein • Een visie op praktijkleren op basis van de bevindingen uit praktijkgericht onderzoek die tot op heden zijn opgedaan gerelateerd aan theoretische concepten m.b.t. leren in de praktijk . • Exploratief onderzoek rondom community development en regionale vraagstukken
Looptijd2019
OnderzoekersDrs Lydia van Dinteren, Drs Marielle Verhagen, Bram Gootjes, MA, Iris Middendorp MSc, Arno Kierkels MSc
OmschrijvingBinnen dit programma hanteren we binnen elk project tevens een dubbele integrale aanpak. Dit betekent dat we enerzijds het maatschappelijk vraagstuk dat centraal staat inhoudelijk integraal aanvliegen. Daarmee vindt de analyse, implementatie en evaluatie altijd plaats vanuit de zienswijze van verschillende disciplines. Dit betreft in ieder geval de sociale wetenschappen, aangevuld met bijvoorbeeld de gezondheidswetenschappen, economie, bestuur- en organisatiekunde en social design. Anderzijds bekijken we het maatschappelijk vraagstuk altijd multidimensionaal. Binnen elk project relateren de we processen, systemen en belangen die spelen op macro en meso niveau aan het meer concrete professionele handelen op micro niveau.
ResultaatFontys brede minor Community Development, een exploratief onderzoek naar community development en spouses en een exploratief onderzoek naar proeftuinen

Samenwerkingspartners

  • Fontys Hogeschool Sociale Studies i.s.m. Future Media Lab o.l.v. Jorge Alves Lino (lector)
  • Fontys Hogeschool voor de Kunsten
  • Fontys Hogeschool Communicatie
  • Fontys Hogeschool Journalistiek
  • Fontys Economische Hogeschool Tilburg
  • Fontys Hogeschool ICT