Netwerk gericht werken bij Neos, HOE?! (2016-2019)

Informatie over project

Maatschappelijk doelOndersteuning bij inbedding en borging van netwerkgericht handelen door sociale professionals. Deskundigheidsbevordering en vergroten van de expertise rondom netwerkgericht werken voor de specifieke doelgroep in de maatschappelijke opvang. Kruisbestuiving met beroepsonderwijs FHSS en het werkveld sociaal domein.
Looptijd2019
Betrokken onderzoekersJoyce Mols MSW en Drs. Stefan Timmers
OmschrijvingDe bevindingen van het eerdere praktijkonderzoek (2016-2019) van het ReflexieLab laten zien dat de professionals bij Neos zich weldegelijk bewust zijn van het feit dat ‘netwerkgericht werken’ onderdeel is van hun takenpakket. Het ontbreekt echter bij velen aan het doorvertalen hiervan in hun dagelijkse werkveldpraktijk, ze vinden het lastig om hier handen en voeten aan te geven. Netwerkgericht werken blijkt voor de meesten een containerbegrip, dat onvoldoende concreet wordt in hun denk- en handelingsrepertoire. Dit project heeft de vorm van een 1-jarig scholingstraject (2019) voor medewerkers van Neos, bestaande uit deskundigheidsbevordering (8 workshops) en een coachingstraject op maat (8 intervisiebijeenkomsten), met als overkoepelend thema: Werken aan Sociale Verbinding.

Lezingen / workshops / onderwijs

  •  2019 Workshop Netwerkgerichte Tools, Werken aan Sociale Verbinding, deskundigheidsbevordering voor sociale professionals, Fontys Hogeschool Sociale Studies, Eindhoven, i.s.m. Stefan Timmers
  •  2019 Workshop Het aanboren van nieuwe hulpbronnen, Werken aan Sociale Verbinding, deskundigheidsbevordering voor sociale professionals, Fontys Hogeschool Sociale Studies, Eindhoven, i.s.m. Stefan Timmers
  •  2019 Workshop Het aanboren van nieuwe hulpbronnen, Werken aan Sociale Verbinding, deskundigheidsbevordering voor sociale professionals, Fontys Hogeschool Sociale Studies, Eindhoven, i.s.m. Stefan Timmers
  •   2019 Workshop Het organiseren van netwerkbijeenkomsten, Werken aan Sociale Verbinding, deskundigheidsbevordering voor sociale professionals, Fontys Hogeschool Sociale Studies, Eindhoven, i.s.m. Stefan Timmers
  •  2019 Workshop Conflicthantering en mediation, Werken aan Sociale Verbinding, deskundigheidsbevordering voor sociale professionals, Fontys Hogeschool Sociale Studies, Eindhoven, i.s.m. Wiland Dorelijers
  •  2019 Coachingstraject op maat, Werken aan Sociale Verbinding, intervisiebijeenkomsten voor sociale professionals, Fontys Hogeschool Sociale Studies, Eindhoven, i.s.m. Stefan Timmers
  •  2019 Workshop Werken aan Sociale Verbinding, Symposium Social Work Future Proof, Fontys Hogeschool Sociale Studies, Eindhoven (6 juni 2019), i.s.m. Stefan Timmers

Samenwerkingspartners

Sfeerafbeelding Fontys