Social Work Future Proof


Samen werken aan een toekomstbestendige social worker!

Het sociaal domein is volop in beweging en technologie ontwikkelt zich razendsnel. Dáárom organiseert Fontys Hogeschool Sociale Studies samen met Lectoraat Sociale Veerkracht dit symposium: hét moment om samen te werken aan een toekomstbestendige social worker.

So

Social Work Future Proof 2019

Dit was het programma van Social Work Future Proof 2019!


Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys


Contact

Heb je vragen? Mail ons! Socialworkfutureproof@fontys.nl

Fontys Hogeschool Sociale Studies
Dominee Theodor Fliednerstraat 2
5631BN Eindhoven

Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys

 • Programma Social Work Future Proof 2019

  Sfeerafbeelding Fontys

  Henk Oosterling

  Waar richt ‘sociaal werk’ zich in de 21e eeuw op? Hoe verbinden mensen zich met elkaar in een netwerk- en mediasamenleving? Hoe zet je iemand in zijn kracht? Met heldere en actuele voorbeelden schetst Oosterling hoe in het huidige sociaal werk twee werk- en denkwijzen op elkaar botsen. Daarnaast laat hij zien hoe sociale duurzaamheid een oplossing kan zijn voor deze kwestie. Naast zijn academische werk is hij tevens adviseur voor grootstedelijk beleid en ondersteunt hij hogescholen bij innovaties. Zo schreef hij de competentieprofielen voor de nieuwe opleiding Social Work voor de Hogeschool Rotterdam en adviseerde hij bij de instelling van lectoraten voor ArtEZ. Vanaf 2013 verzorgt hij honours class ‘Sustainability’ aan de EUR. Voor zijn werk ontving hij vele prijzen, waaronder de Rotterdamse Laurenspenning (2008), de Lof der Zotheid speld (2016) en voor zijn hele oeuvre de Van Praag Prijs (2013).

  Sfeerafbeelding Fontys

  Elisabeth van den Hoogen

  Dagvoorzitter Elisabeth van den Hoogen is 49 jaar, woont in Utrecht en is ruim 18 jaar gespreksleider in het publiek domein. Veel van haar opdrachten gaan over het sociaal domein. Zo was ze onlangs dagvoorzitter bij het congres van Sociaal Werk Nederland en in het najaar leidde zij het congres van Binnenlands Bestuur en Movisie. Naast haar werk als dagvoorzitter werkt zij voor BNR Nieuwsradio, daar produceert zij sinds ongeveer zeven jaar debatten over de gezondheidszorg. Elisabeth is het meest in haar element op bijeenkomsten waarbij interactie tussen sprekers en publiek van belang is. Geef haar een volle zaal, een maatschappelijk onderwerp, een microfoon en ze is gelukkig.


  Workshops

 •   Innovatie en digitalisering in de wijk
  Sfeerafbeelding Fontys

  Met oog op de toekomstige social worker willen Brian van Kan en Lisa Lucas de sociale wereld bewust maken van (technologische) ontwikkelingen in het domein. Zij bekijken dit vanuit de rol als leden van de afdeling Innovatie Lumens, waar zij niet alleen zelf nieuwe middelen eigen maken en het werk efficiënter inrichten, maar ook anderen inspireren om toekomstgericht te werken en denken. Niemand weet hoe de toekomst eruit ziet, wat de alsmaar nieuwe technologische en maatschappelijke ontwikkelingen vermoeilijken. Brian en Lisa gaan daarom samen kijken naar wat er nodig is om future proof in het werkveld te staan en dagen je uit om ‘de sociaal werker van de toekomst’ te creëren. Ze reiken attributen aan die inspiratie opwekken zodat je - aan de hand van een kleine competitie - kan testen in hoeverre sociaal werkers toekomstbestendig zijn! Brian en Lisa zijn dé change-agents van Lumens. Ze zijn bezig met innovaties binnen de zorg en ze vliegen op allerlei creatieve manieren problemen aan.

 •   Sociale vrijheid: een nieuwe duurzame visie op zelfregie en autonomie
  Sfeerafbeelding Fontys

  Tijdens deze workshop denk je na over wat begrippen als autonomie, zelfregie, eigen kracht en zelfredzaamheid in ons dagelijks taalgebruik betekenen. Bram Gootjes zal vanuit het begrippenpaar negatieve vrijheid en positieve vrijheid (Berlin, 1956) de beperking van de gangbare opvatting van vrijheid laten zien, die bepalend is voor hoe we kijken naar genoemde begrippen. Er wordt een pleidooi gehouden voor vrijheid als sociale vrijheid zoals verwoord in de erkenningsfilosofie van Axel Honneth (2014). Deze wordt besproken aan de hand van concrete casussen uit het sociaal werk, eigen praktijkonderzoek of door inbreng van jou als deelnemer.

  Bram Gootjes is docent Community Development, onderzoeker binnen het lectoraat Sociale Veerkracht en filosoof.

 •   Wisdom of the crowd
  Sfeerafbeelding Fontys

  Samen weten we meer dan alleen. Door kennis, inzichten en ervaringen te verbinden komen we collectief een stapje verder. Iedere professional is als een puzzelstukje, een knooppunt, in de totale verandering van het sociaal domein naar een verbonden netwerk. In deze workshop gaan we door middel van twee creatieve werkmethodes uit een collectief vaatje van inzichten tappen. Bovenal gaan we samen aan de slag, een workshop gericht op doen en verbinden. Morgenmakers ontwerpt verbindingen, tussen mensen, organisaties en hun omgeving. Ze doen onderzoek en maken abstracte zaken concreet. Systemen moeten voor mensen werken, niet andersom. Vanuit die gedachte ontwerpen en organiseren ze innovatieve processen en events en gaan ze samen aan de slag. Met technische kennis, designdenken en een sociaal hart.

  Fiona Jongejans kijkt verder dan morgen. Verbindend en daadkrachtig. Studeerde Industrial Design aan de Technische Universiteit Eindhoven. Combineert technische kennis met een designthinking mentaliteit. Wordt enthousiast van complexere vraagstukken en strategisch denken.

 •   Werken aan sociale verbinding
  Sfeerafbeelding Fontys

  In deze huidige tijd kunnen we niet meer om netwerkgericht werken heen: het is geen optie, maar een professionele opdracht. Het is altijd nodig. Er is binnen het sociaal domein buitengewoon veel aandacht voor het welzijn van de cliënt. Onderzoek van het lectoraat Sociale Veerkracht laat echter zien dat er in het professioneel handelen nog meer de focus gelegd kan worden op het aangaan van sociale verbindingen, gericht op duurzame sociale ondersteuning. Deze workshop staat stil bij het why, how en what hiervan.

  Stefan Timmers en Joyce Thal-Mols, beiden werkzaam bij lectoraat Sociale Veerkracht van Fontys Hogeschool Sociale Studies, verzorgen deze workshop.

 •   Hulpmiddel bij gespreksvoering in de zorg
  Sfeerafbeelding Fontys

  De social worker van vandaag en de toekomst heeft te maken met een maatschappij waarin informatie in een hoog tempo voorbij raast. Netwerken en hulpvragen zijn steeds complexer en daarnaast blijft er de menselijke basisbehoefte om gezien en gehoord te worden. Jij en cliënt zijn hierin niet anders. Jullie zitten in hetzelfde schuitje. Wat heb jij nu en straks nodig om jezelf en je cliënt te helpen richting het behapbaar houden van informatie? Hoe blijf je focussen op de dingen die er toe doen? Op welke manier blijf jij betekenisvol en hoe ben je in staat om samen te beslissen over hulp? Kijkvorm Basis is een antwoord op de bovenstaande vragen. Het is een praktische tool ontwikkeld voor onder andere social workers om informatie samen met je cliënt te ordenen en visueel te maken. Niet digitaal, maar gewoon aan tafel met magneten op een magneetbord, in live contact met elkaar. In deze workshop krijg je de gelegenheid er eens mee te oefenen en te ervaren hoe dit je communicatie met cliënten kan verrijken.

  Deze workshop wordt gegeven door Donja Dirks, orthopedagoog/ GZ-psycholoog (Kind en Jeugd) en mede-ontwikkelaar van Kijkvorm.

 •   De sociale investeringsmaatschappij: samen investeren in de toekomst van mensen
  Sfeerafbeelding Fontys

  In elke gemeente hebben we te maken met mensen waar we geen grip op lijken te krijgen. Mensen die aankloppen voor steun of die júist niet aankloppen, van kwaad tot erger, totdat het escaleert. Het zijn déze mensen die binnen het reguliere systeem niet voldoende gezien en gehoord worden. Ze hebben vragen waar eigenlijk geen label op past. Dit komt niet door vraag of de mens achter de vraag, maar door de manier van kijken die gemeengoed is geworden. Door het indrukwekkend sociale systeem dat we hebben opgebouwd komt onvoldoende de gedachte op om de manier van kijken 180 graden om te draaien: kijken vanuit de complete mens die voor je staat en de kansen die deze persoon heeft. Dat is iemand die zichzelf niet als label x of probleem y ziet. Het is een compleet en meerdimensionaal mens die mogelijk- heden, dromen en talenten heeft. Die manier van kijken is de basis van de Sociale Investeringsmaatschappij (SIM). Iedereen is een maatschappelijk investeerder!

  Kristel de Groot. Een rebel, maar wel één met een missie! Als creatieve strateeg daagt ze de gevestigde orde uit en ontwerpt ze ecosystemen die passen bij de leefwereld en vragen van mensen. Eva de Bruijn heeft idealen, en daar strijdt ze voor. Ze streeft naar een samenleving waarin de mens centraal staat, waarin we in elkaar investeren en

  waar we focussen op de maatschappelijk waarde van initiatieven.

  Sfeerafbeelding Fontys

  Sfeerafbeelding Fontys

  Sfeerafbeelding Fontys

  Sfeerafbeelding Fontys

  Sfeerafbeelding Fontys

  Sfeerafbeelding Fontys

  Sfeerafbeelding Fontys

  Sfeerafbeelding Fontys

  Sfeerafbeelding Fontys

  Sfeerafbeelding Fontys

  Sfeerafbeelding Fontys

  Sfeerafbeelding Fontys

  Sfeerafbeelding Fontys

  Sfeerafbeelding Fontys

  Sfeerafbeelding Fontys

  Sfeerafbeelding Fontys

  Sfeerafbeelding Fontys

 •   Werken in een multiculturele setting
  Sfeerafbeelding Fontys

  Soms is het een kluwen van gevoelens. Afstand nemen is bijna onmogelijk; privé en werk lopen door elkaar heen. Hoe ga je daar als sociaal werker mee om? Wat is de voorwaarde om je werk optimaal uit te voeren? Is de gedachte van de kritische distantie een onhaalbare kaart? Daarnaast is het belangrijk om in dit multi- culturele landschap te kunnen werken en dat vereist een interesse in de achtergrond en de cultuur van deze ‘nieuwe Nederlanders’. Aan de hand van een aantal praktijksituaties, die we zelf hebben meegemaakt, gaan we aan de slag om te kijken hoe we tegen bovenstaande vragen aankijken en wat voor keuzes we daarin maken.

  Hans Matheeuwsen werkt als coördinator voor Stichting Vredesburo met daarnaast een gemeentelijke opdracht tot implementatie van Vredeseducatie in het onderwijs. Hij heeft onder andere gewerkt als sociaal-cultureel werker, docent en filosoof. Jacqueline Vincent werkt voor Vluchtelingenwerk Helmond en verzorgt de maatschappelijke begeleiding en ondersteuning van statushouders in de gemeente Helmond. Daarnaast is ze actief op het gebied van gezinshereniging. Matheeuwsen en Vincent voelen zich beiden erg betrokken bij het werk en mensen die ze ontmoeten.

 •   Ethiek en social work: botsende waarden en ethische beslissingen
  Sfeerafbeelding Fontys

  Het woord ‘ethiek’ valt erg vaak in uiteenlopende vakgebieden. Zo ook in de context van social workers. Het is niet eenvoudig om in de dagelijkse praktijk met tegenovergestelde of botsende waarden om te gaan. Ethische beslissingsmodellen gebaseerd op normatieve ethiek kunnen een bijdrage leveren aan het oplossen van een ethisch dilemma, door een stap terug te zetten uit de situatie, het ethische dilemma zuiver in beeld te krijgen en op een zorgvuldige manier tot een beslissing te komen. In deze workshop bespreken we bovengenoemde thema’s en introduceren we een ethische ‘road-map’ die kan leiden tot morele besluitvorming.

  Mr. Dr. Bart Wernaart is onderzoeker, schrijver en docent op het gebied van recht en ethiek. Binnen Fontys Hogescholen is hij onder meer postdoc-onderzoeker voor Smart-Society. Hij publiceerde in binnen- en buitenland over met name mensenrechtelijke thema’s alsmede het snijvlak van ethiek en economie. Hij schreef daarnaast diverse studieboeken.

 •   Interdisciplinaire samenwerking in de jeugdhulpverlening: wat leren we van succesverhalen uit de praktijk?
  Sfeerafbeelding Fontys

  Kortere lijntjes, ontschotting en samenwerking in het belang van het kind waren belangrijke beloftes van de transitie in de jeugdzorg. Op basis van het onderzoek Bijzonder Domein Jeugd - een onderzoek naar de transformatie in de jeugdhulpverlening uitgevoerd door Fontys Hogeschool Sociale Studies in samenwerking met diverse partners uit het werkveld – concludeerden ze in 2017 dat het nog niet altijd lukt om het belang van het kind centraal te stellen tijdens diverse samenwerkingsverbanden in onze regio. Professionals in de jeugdhulpverlening werden afgeleid door een aantal zaken zoals onduidelijke rollen, taken en verantwoordelijkheden, twijfels over eigen expertise en onderling wantrouwen. De vraag die toen volgde was; maar hoe moet en kan het dan wel? Hoe kunnen we het belang van kinderen centraal blijven stellen ondanks het bestaan van deze afleidingen? In de huidige fase van het Bijzonder Domein Jeugd worden een aantal succespraktijken onderzocht: praktijken waar het volgens de diverse betrokkenen wel lukt om samen te werken in het belang van het kind. Tijdens deze workshop presenteren Peels en van der Sanden de eerste inzichten. Ook ga je met ze in gesprek over wat deze bevindingen betekenen voor het werkveld, het onderwijs en de jeugdprofessionals die wij op dit moment (en in de toekomst) opleiden.

  Floor Peels is docent-onderzoeker bij Fontys Hogeschool Sociale Studies en is sinds 2014 betrokken bij het onderzoek Bijzonder Domein Jeugd. Tevens is ze werkzaam als orthopedagoog binnen Veldvest (ondersteunend aan primair onderwijs). Jitske van der Sanden is óók docent-onderzoeker bij Fontys Hogeschool Sociale Studies en is sinds 2015 betrokken bij het onderzoek Bijzonder Domein Jeugd.

 •   Verandering en vernieuwing in social work
  Sfeerafbeelding Fontys

  Op steeds meer sociale terreinen wordt er verwacht dat burgers zelf de regie nemen. De overheid gaat in toenemende mate uit van burgerparticipatie bij het leefbaar houden van de sociale omgeving. Echter, niet iedere burger kan hier zomaar in mee. Meer en meer wordt gevreesd voor een tweedeling tussen hoger opgeleiden met steeds betere banen en mensen die sociaal-economisch niet mee komen. Gemeenten en andere instanties slagen er niet in goed samen te werken. De term ‘verkokering’ komt in dit verband vaak voor. Door deze venijnige vraagstukken is er een toenemende behoefte aan vernieuwende zienswijzen en benaderingen. In deze workshop ga je aan de hand van de World Café methode in een drieslag in gesprek over vernieuwingsopgaven in het social work-domein. Je wisselt kennis, visies en ervaringen uit over de huidige problematiek, ons gewenste toekomstbeeld van social work en wat we kunnen veranderen om naar die gewenste situatie te komen.

  Dr. Marieke Wenneker is docent-onderzoeker bij het lectoraat Thought Leadership in a Society of Change van Fontys Hogeschool Communicatie en als postdoc-onderzoeker verbonden aan het Fontysbrede onderzoeksthema Smart Society waarvoor zij onderzoek verricht naar cruciale factoren bij maatschappelijke verandering en vernieuwing.

  Sfeerafbeelding Fontys

  Sfeerafbeelding Fontys

  Sfeerafbeelding Fontys

  Sfeerafbeelding Fontys

  Sfeerafbeelding Fontys

  Sfeerafbeelding Fontys

  Sfeerafbeelding Fontys

  Sfeerafbeelding Fontys

  Sfeerafbeelding Fontys

 •   Community Development: hart voor de samenleving
  Sfeerafbeelding Fontys

  Heb jij hart voor de samenleving? Wat betekent ‘community’ voor jou en wat gaat je persoonlijk aan het hart? Aan de hand van actieve werkvormen beantwoord je deze vragen. Werken aan creatieve en innovatieve oplossingen voor actuele maatschappelijke vraagstukken.

  Lydia van Dinteren en Marielle Verhagen verzorgen de workshop Community Development. Lydia is geïnteresseerd in verhalen van andere mensen. Ze daagt graag uit. Marielle is een creatieve, associatieve denker en zet dit graag in om te komen tot creatieve oplossingen.

 •   Samenwerken met een warm hart en een koel hoofd
  Sfeerafbeelding Fontys

  Wat elke social worker zou moeten weten over het informele steunsysteem van mensen met langdurige psychische problematiek. Wat is er belangrijker in je leven dan de mensen die je dierbaar zijn? Je partner, kinderen, ouders… Vooral als het even niet zo goed met je gaat zijn dit belangrijke personen. Met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning richt het beleid zich op het actief laten participeren van die mensen die je dierbaar zijn in het bieden van ondersteuning. Uit onderzoek blijkt dat dit regelmatig leidt tot spanningen bij die naasten. Deze naasten komen social workers in de praktijk tegen vanuit hun rol als ‘het netwerk’ van de kwetsbare burger. Hoe ga je als social work om met deze steeds belangrijker wordende samenwerkingspartner? In deze workshop doen we een appel op de social worker om te werken met een warm hart en een koel hoofd. Aan de hand van enkele citaten uit het onderzoek gaan we met elkaar ervaren waar rolspanning zich voordoen vanuit de positie van naasten. Tevens gaan we aan de hand van deze citaten in dialoog met elkaar over wat dit kan betekenen voor een duurzame samenwerking tussen professional, persoon met langdurige psychische problematiek en zijn naasten.

  Lonneke Gerrits is onderwijsdeskundige en voorzitter van de curriculumcommissie van Fontys Hogeschool Sociale Studies. Hanneke Claassens is promovenda op het onderwerp familieparticipatie in de GGZ. Zij is verbonden aan het lectoraat Sociale Veerkracht van Fontys Hogeschool Sociale Studies en de Universiteit Maastricht.

 •   Regisseren in het integraal werk
  Sfeerafbeelding Fontys

  De huidige participatiesamenleving en de invoering van de decentralisatie heeft ervoor gezorgd dat we steeds dichter op de inwoner zijn komen te staan. Vanuit de uitvoering, maar ook vanuit beleid. We willen onze inwoners zo lang mogelijk laten deelnemen en zo snel en adequaat mogelijk ondersteunen, vanuit de eigen leefwereld, vanuit eigen netwerk. Maar dat betekent ook iets voor ons, de sociaal werker, de sociale organisatie. Hoe maken we van het inwonersbelang ook ons belang zonder onze ketenpartners te kort te doen? En we weten dat zorgen nu eenmaal geld kost, maar hoe zorgen we er gezamenlijk voor dat het ook nog iets oplevert?

  Joost van Kampen zal deze workshop verzorgen. Joost is trainer kostenbewust handelen en maatwerk maken voor de stichting WIJeindhoven.

 •   Versterken van structuren en netwerken
  Sfeerafbeelding Fontys

  Als sociaal werker richt je je niet uitsluitend op het individu met een ondersteuningsvraag maar draag je ook verantwoordelijkheid voor het versterken van structuren en netwerken in de buurt om een stevige sociale basis te creëren. In Eindhoven heeft Wijeindhoven daarvoor Buurt in Bloei ontwikkeld. Uitgaand van het talent van de inwoner en ondernemer in de stad brengen ze een positieve beweging op gang waarbij iedereen ertoe doet. Hoe doen ze dat, welke uitdagingen liggen nog voor ons en welke competenties zijn daarvoor nodig bij de professional?

  Sylvie van der Heijden verzorgt de workshop. Sylvie is ontwikkelaar bij WIJeindhoven en oud Fontys studente MWD. Ze houdt van vernieuwing, ontwikkelen en heeft passie voor de kracht die we als samenleving hebben en dikwijls laten zien.

 •   Bouwen aan sociale wijken
  Sfeerafbeelding Fontys

  Vele partijen in Nederland houden zich bezig met innovatie in de zorg. En dat is ook hard nodig. Met een incidentie van 20-24% van alleen al GGZ kunnen we met de huidige manieren van hoe we zorg aanbieden niet volstaan. Daarnaast zijn er nieuwe modellen zoals die van De Nieuwe GGZ en Positieve Gezondheid, die vragen om een transformatie van het medisch model naar netwerkgerichte zorg. Gebaseerd op eigen regie en multi-deskundige samenwerking. SamenBeter is een netwerk dat zich in vijf proeftuinen bezighoudt met het vormgeven van deze nieuwe praktijken. Doelstelling is op lokale schaal experimenten vorm te geven, deze in het netwerk van proeftuinen te delen en als Nederland met elkaar te leren hoe publieke zorg, nieuwe organisatiestructuren, de inzet van ict, nieuwe samenwerkingen en duurzame “businessmodellen” voor gezondheid eruit kunnen zien.

  Michael Milo (De Nieuwe GGZ, SamenBeter) zal tijdens deze workshop laten zien hoe dit onder andere in Achtse Barrier met bewoners, professionals, wijkprojecten, de Eindhovense stakeholders uit de systeemwereld en landelijke partijen vormkrijgt. Milo geeft hiermee een doorkijkje naar hoe de gezondheidszorg er over 10 jaar uit kan zien.

  Sfeerafbeelding Fontys

  Sfeerafbeelding Fontys

  Sfeerafbeelding Fontys

  Sfeerafbeelding Fontys

  Sfeerafbeelding Fontys

  Sfeerafbeelding Fontys

  Sfeerafbeelding Fontys

  Sfeerafbeelding Fontys

  Sfeerafbeelding Fontys

  Sfeerafbeelding Fontys

  Sfeerafbeelding Fontys

  Sfeerafbeelding Fontys

  Sfeerafbeelding Fontys

  Sfeerafbeelding Fontys

 • Foto's en Aftermovie Social Work Future Proof 2019

  Aftermovie 2019

  Foto's 2019

  Sfeerafbeelding Fontys

  Sfeerafbeelding Fontys
  Sfeerafbeelding Fontys

  Sfeerafbeelding Fontys
  Sfeerafbeelding Fontys
  Sfeerafbeelding Fontys
  Sfeerafbeelding Fontys
  Sfeerafbeelding Fontys
  Sfeerafbeelding Fontys

  Sfeerafbeelding Fontys

  Sfeerafbeelding Fontys

  Sfeerafbeelding Fontys

  Sfeerafbeelding Fontys
  Sfeerafbeelding Fontys
  Sfeerafbeelding Fontys
  Sfeerafbeelding Fontys