De sociale investeringsmaatschappij: samen investeren in de toekomst van mensen

Sfeerafbeelding Fontys

In elke gemeente hebben we te maken met mensen waar we geen grip op lijken te krijgen. Mensen die aankloppen voor steun of die júist niet aankloppen, van kwaad tot erger, totdat het escaleert. Het zijn déze mensen die binnen het reguliere systeem niet voldoende gezien en gehoord worden. Ze hebben vragen waar eigenlijk geen label op past. Dit komt niet door vraag of de mens achter de vraag, maar door de manier van kijken die gemeengoed is geworden. Door het indrukwekkend sociale systeem dat we hebben opgebouwd komt onvoldoende de gedachte op om de manier van kijken 180 graden om te draaien: kijken vanuit de complete mens die voor je staat en de kansen die deze persoon heeft. Dat is iemand die zichzelf niet als label x of probleem y ziet. Het is een compleet en meerdimensionaal mens die mogelijk- heden, dromen en talenten heeft. Die manier van kijken is de basis van de Sociale Investeringsmaatschappij (SIM). Iedereen is een maatschappelijk investeerder!

Kristel de Groot. Een rebel, maar wel één met een missie! Als creatieve strateeg daagt ze de gevestigde orde uit en ontwerpt ze ecosystemen die passen bij de leefwereld en vragen van mensen. Eva de Bruijn heeft idealen, en daar strijdt ze voor. Ze streeft naar een samenleving waarin de mens centraal staat, waarin we in elkaar investeren en

waar we focussen op de maatschappelijk waarde van initiatieven.

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys