Interdisciplinaire samenwerking in de jeugdhulpverlening: wat leren we van succesverhalen uit de praktijk?

Sfeerafbeelding Fontys

Kortere lijntjes, ontschotting en samenwerking in het belang van het kind waren belangrijke beloftes van de transitie in de jeugdzorg. Op basis van het onderzoek Bijzonder Domein Jeugd - een onderzoek naar de transformatie in de jeugdhulpverlening uitgevoerd door Fontys Hogeschool Sociale Studies in samenwerking met diverse partners uit het werkveld – concludeerden ze in 2017 dat het nog niet altijd lukt om het belang van het kind centraal te stellen tijdens diverse samenwerkingsverbanden in onze regio. Professionals in de jeugdhulpverlening werden afgeleid door een aantal zaken zoals onduidelijke rollen, taken en verantwoordelijkheden, twijfels over eigen expertise en onderling wantrouwen. De vraag die toen volgde was; maar hoe moet en kan het dan wel? Hoe kunnen we het belang van kinderen centraal blijven stellen ondanks het bestaan van deze afleidingen? In de huidige fase van het Bijzonder Domein Jeugd worden een aantal succespraktijken onderzocht: praktijken waar het volgens de diverse betrokkenen wel lukt om samen te werken in het belang van het kind. Tijdens deze workshop presenteren Peels en van der Sanden de eerste inzichten. Ook ga je met ze in gesprek over wat deze bevindingen betekenen voor het werkveld, het onderwijs en de jeugdprofessionals die wij op dit moment (en in de toekomst) opleiden.

Floor Peels is docent-onderzoeker bij Fontys Hogeschool Sociale Studies en is sinds 2014 betrokken bij het onderzoek Bijzonder Domein Jeugd. Tevens is ze werkzaam als orthopedagoog binnen Veldvest (ondersteunend aan primair onderwijs). Jitske van der Sanden is óók docent-onderzoeker bij Fontys Hogeschool Sociale Studies en is sinds 2015 betrokken bij het onderzoek Bijzonder Domein Jeugd.