Regisseren in het integraal werk

Sfeerafbeelding Fontys

De huidige participatiesamenleving en de invoering van de decentralisatie heeft ervoor gezorgd dat we steeds dichter op de inwoner zijn komen te staan. Vanuit de uitvoering, maar ook vanuit beleid. We willen onze inwoners zo lang mogelijk laten deelnemen en zo snel en adequaat mogelijk ondersteunen, vanuit de eigen leefwereld, vanuit eigen netwerk. Maar dat betekent ook iets voor ons, de sociaal werker, de sociale organisatie. Hoe maken we van het inwonersbelang ook ons belang zonder onze ketenpartners te kort te doen? En we weten dat zorgen nu eenmaal geld kost, maar hoe zorgen we er gezamenlijk voor dat het ook nog iets oplevert?

Joost van Kampen zal deze workshop verzorgen. Joost is trainer kostenbewust handelen en maatwerk maken voor de stichting WIJeindhoven.