Samenwerken met een warm hart en een koel hoofd

Sfeerafbeelding Fontys

Wat elke social worker zou moeten weten over het informele steunsysteem van mensen met langdurige psychische problematiek. Wat is er belangrijker in je leven dan de mensen die je dierbaar zijn? Je partner, kinderen, ouders… Vooral als het even niet zo goed met je gaat zijn dit belangrijke personen. Met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning richt het beleid zich op het actief laten participeren van die mensen die je dierbaar zijn in het bieden van ondersteuning. Uit onderzoek blijkt dat dit regelmatig leidt tot spanningen bij die naasten. Deze naasten komen social workers in de praktijk tegen vanuit hun rol als ‘het netwerk’ van de kwetsbare burger. Hoe ga je als social work om met deze steeds belangrijker wordende samenwerkingspartner? In deze workshop doen we een appel op de social worker om te werken met een warm hart en een koel hoofd. Aan de hand van enkele citaten uit het onderzoek gaan we met elkaar ervaren waar rolspanning zich voordoen vanuit de positie van naasten. Tevens gaan we aan de hand van deze citaten in dialoog met elkaar over wat dit kan betekenen voor een duurzame samenwerking tussen professional, persoon met langdurige psychische problematiek en zijn naasten.

Lonneke Gerrits is onderwijsdeskundige en voorzitter van de curriculumcommissie van Fontys Hogeschool Sociale Studies. Hanneke Claassens is promovenda op het onderwerp familieparticipatie in de GGZ. Zij is verbonden aan het lectoraat Sociale Veerkracht van Fontys Hogeschool Sociale Studies en de Universiteit Maastricht.