Sociale vrijheid: een nieuwe duurzame visie op zelfregie en autonomie

Sfeerafbeelding Fontys

Tijdens deze workshop denk je na over wat begrippen als autonomie, zelfregie, eigen kracht en zelfredzaamheid in ons dagelijks taalgebruik betekenen. Bram Gootjes zal vanuit het begrippenpaar negatieve vrijheid en positieve vrijheid (Berlin, 1956) de beperking van de gangbare opvatting van vrijheid laten zien, die bepalend is voor hoe we kijken naar genoemde begrippen. Er wordt een pleidooi gehouden voor vrijheid als sociale vrijheid zoals verwoord in de erkenningsfilosofie van Axel Honneth (2014). Deze wordt besproken aan de hand van concrete casussen uit het sociaal werk, eigen praktijkonderzoek of door inbreng van jou als deelnemer.

Bram Gootjes is docent Community Development, onderzoeker binnen het lectoraat Sociale Veerkracht en filosoof.