Verandering en vernieuwing in social work

Sfeerafbeelding Fontys

Op steeds meer sociale terreinen wordt er verwacht dat burgers zelf de regie nemen. De overheid gaat in toenemende mate uit van burgerparticipatie bij het leefbaar houden van de sociale omgeving. Echter, niet iedere burger kan hier zomaar in mee. Meer en meer wordt gevreesd voor een tweedeling tussen hoger opgeleiden met steeds betere banen en mensen die sociaal-economisch niet mee komen. Gemeenten en andere instanties slagen er niet in goed samen te werken. De term ‘verkokering’ komt in dit verband vaak voor. Door deze venijnige vraagstukken is er een toenemende behoefte aan vernieuwende zienswijzen en benaderingen. In deze workshop ga je aan de hand van de World Café methode in een drieslag in gesprek over vernieuwingsopgaven in het social work-domein. Je wisselt kennis, visies en ervaringen uit over de huidige problematiek, ons gewenste toekomstbeeld van social work en wat we kunnen veranderen om naar die gewenste situatie te komen.

Dr. Marieke Wenneker is docent-onderzoeker bij het lectoraat Thought Leadership in a Society of Change van Fontys Hogeschool Communicatie en als postdoc-onderzoeker verbonden aan het Fontysbrede onderzoeksthema Smart Society waarvoor zij onderzoek verricht naar cruciale factoren bij maatschappelijke verandering en vernieuwing.

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys