Diversiteitsbewuste communicatie

De autochtone bevolking, vermengd met migranten uit verschillende landen, hebben elk hun eigen verscheidenheid aan sociale groepen. Daarnaast is er de voortdurende individualisering. De vaste identiteiten van vroeger (nationaliteit, etniciteit, godsdienst, politieke gezindheid, klasse, gender) die mensen vanaf hun geboorte als vanzelfsprekend beschouwden, hebben allang plaatsgemaakt voor veranderende identiteiten.
Wat betekent de hierboven geschetste superdiversiteit voor de communicatie? Edwin Hoffman biedt een vernieuwende benadering van interculturele communicatie en het TOPOI-model als praktisch hulpmiddel. Deze vernieuwende benadering richt zich niet op de cultuur zoals nog steeds helaas gebeurt in culturalistische vakliteratuur en opleidingen, maar op de communicatie. De context gebonden interactie tussen unieke individuen ingebed in hun leefwerelden: d.w.z. interculturele communicatie als interpersoonlijke communicatie.

In zijn college gaat Edwin vooral in op de communicatie met mensen van verschillende nationale, etnische en religieuze achtergronden, maar de inzichten en gespreksvaardigheden zijn toepasbaar op elke categorie van verschil. De nationale, etnische en religieuze invalshoeken zijn gekozen omdat deze in de praktijk de meeste vragen oproepen.

Spreker

Dr. Edwin Hoffman (Nederlandse nationaliteit, geboren in Indonesiƫ en woonachtig in Oostenrijk) heeft jarenlang bij Fontys Sociale Studies gewerkt en is nu zelfstandig trainer en adviseur Interculturele communicatie en Diversiteit. Edwin is als externe docent verbonden aan de Alpen Adria Universiteit te Klagenfurt, Oostenrijk en vaak gastdocent op hogescholen en universiteiten. Edwin heeft het TOPOI-model ontwikkeld: een systematiek van aandachtspunten en interventies voor de interculturele communicatie. Hij heeft verschillende publicaties op zijn naam staan, waarvan de belangrijkste zijn: 2019 (samen met Arjan Verdooren) Diversiteitscompetentie. Niet culturen maar mensen ontmoeten elkaar; in 2018 Interculturele gespreksvoering. Theorie en Praktijk van het TOPOI-model (5e herziene druk) en in 2008 samen met anderen De Stille Kracht van Leiderschap. Een Indisch perspectief.

Email: e.hoffman@gmx.at

https://www.linkedin.com/in/dr-edwin-hoffman-48032919/

Datum en tijd

Donderdag 27 mei
Inhoudelijk programma: 20:00 - 21:00
Dialoog: 21:00 - 21:30

Locatie

Online, via Microsoft Teams. Na aanmelding ontvang je op 25 mei een bevestigingsmail met een link naar het Society College.

Sfeerafbeelding Fontys