Politiek-maatschappelijke betrokkenheid van jongeren

Hoe geven jongeren hier invulling aan en wat betekent dit voor professioneel handelen?

We zien tegenwoordig dat veel jongeren weinig vertrouwen hebben in de overheid. Zaken zoals de toeslagenaffaire maar ook de groeiende inkomensongelijkheid en kansenongelijkheid in het onderwijs dragen hieraan bij.

Hoe kan de invloed en inspraak van jongeren worden versterkt in (politieke) beslissingen die hen aangaan? Frustraties en gevoelens van niet gehoord worden kunnen zelfs leiden tot grootschalige rellen. Hier zijn we allemaal getuige van geweest tijdens de rellen in januari van dit jaar toen de avondklok werd ingevoerd. Het opkomstpercentage bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen was onder jongeren hoger dan voorgaande keren. Lager opgeleide jongeren stemmen echter nog steeds veel minder dan hoger opgeleide jongeren. Hoe kunnen jeugdprofessionals het politiek-maatschappelijk engagement van jongeren stimuleren en op zoek gaan naar vormen van jeugdinspraak die passen bij hun belevingswereld? Femke Kaulingfreks zal tijdens dit Society College over dit thema vertellen, deels aan de hand van haar boek 'Straatpolitiek'. 

Spreker

Femke Kaulingfreks is politiek filosofe, antropologe en pedagoge. Ze werkt als lector Jeugd en Samenleving aan Hogeschool Inholland in Amsterdam. In haar praktijkgericht onderzoek staat empowerment van jongeren in een kwetsbare of gemarginaliseerde positie centraal. Ook bekijkt ze in haar werk hoe jongeren met een diverse achtergrond in een grootstedelijke context goed en gelijkwaardig op kunnen groeien. Ze publiceerde de boeken 'Uncivil Engagement and Unruly Politics' (2015) en 'Straatpolitiek' (2017). 

Datum en tijd

Donderdag 29 april
Inhoudelijk programma: 20:00 - 21:00
Dialoog: 21:00 - 21:30

Locatie

Online, via Microsoft Teams. Na aanmelding ontvang je op 26 april een bevestigingsmail met een link naar het Society College.

Sfeerafbeelding Fontys