Verbindend Gezag & Geweldloos Verzet

Onacceptabel gedrag van kinderen en jongeren plaatst opvoeders voor een aantal dilemma's: straf of herstel? Praten of verbieden? Gezag is in deze tijd geen vanzelfsprekendheid meer. Dit leidt makkelijk tot escalaties en spiralen van onmacht of agressie, zeker bij aanhoudend probleemgedrag. Veel opvoeders, professionals en teams zijn daarom op zoek naar een aanpak die meer perspectief biedt en vinden die alsmaar vaker in het gedachtegoed en de instrumenten van 'Verbindend Gezag en Geweldloos Verzet'. De focus ligt hier op de volwassene: hoe kan die een krachtig anker zijn in het leven van jongeren en volhouden daar waar jongeren ons voor de grootste uitdagingen plaatsen?

In dit Society College zal Carla Stals een aantal zaken aan bod laten komen. Is er nood aan (verbindend) gezag? Hoe kan dit eruit zien? Verder zal zij ook een aantal pijlers m.b.t. Verbindend Gezag en Geweldloos Verzet behandelen. Deze pijlers zijn gebaseerd op herstel en relatie, aanwezigheid, zelfcontrole, steunnetwerk, transparantie en verzet.

Spreker: Carla Stals werkt al ruim 30 jaar met jongeren, (pleeg)ouders en hun schoolcontext. Sinds 2012 heeft zij zich gespecialiseerd als trainer Verbindend Gezag & Geweldloos Verzet. Zij ondersteunt (pleeg)ouders, professionals, leerkrachten en schoolteams in het aanpakken en voorkomen van moeilijk gedrag bij jongeren. Het versterken van innerlijke kracht, herstel van relatie, gezag neerzetten vanuit een collectief, verzet als “strijd” om de leerling, de illusie van controle loslaten, doen wat je zegt en zeggen wat je doet ….zijn enkele sleutelwoorden in de training.
Carla stals is eigenaar van Training & Coaching 0-100 en biedt geaccrediteerde trainingen aan ( www.0-100.eu ) en daarnaast eigenaar van Expertisebureau Helse Liefde ( www.helseliefde.nl ) en biedt preventie, trainingen en hulpverlening aan slachtoffers van loverboyproblematiek / mensenhandel.

Datum en tijd
Donderdag 18 maart
Inhoudelijk programma: 20:00 - 21:00
Dialoog: 21:00 - 21:30

Locatie
Online, via Microsoft Teams

Sfeerafbeelding Fontys