Leren en elkaar inspireren

Inspiratie voor werklessen en hoorcolleges ontstaat vaak tijdens dagelijkse bezigheden; bijvoorbeeld op de fiets naar de stad of rondstruinend op internet. Aan de voorbereiding van lessen besteed ik veel aandacht. Ik ben altijd op zoek naar documentaires, artikelen, boeken, foto’s en voorbeelden uit de praktijk om te verwerken in de les. Daarmee probeer ik de interesses van studenten aan te wakkeren en de leerstof in context te plaatsen. Ik kan dan ook geen documentaire meer kijken zonder me af te vragen of dit wellicht interessant materiaal voor studenten is. Ik verwacht ook van studenten dat zij voorbereid naar de les komen. Zij zijn ook voor een deel verantwoordelijk voor de inhoud van de les. Leren en elkaar inspireren is tenslotte een wederzijds proces.

Hanneke van Lieshout, docent Sociale Studies