Gefeliciteerd! Je bent afgestudeerd. Vanaf nu ben je officieel alumnus (mannelijk) of alumna (vrouwelijk). Fontys Hogeschool Sociale Studies hecht veel waarde aan goed contact met haar afgestudeerden. Voor de hogeschool en de opleiding zijn oud-studenten belangrijk vanwege hun feedback op het onderwijs en de link met de praktijk. Voor afgestudeerden bieden deze contacten de mogelijkheid tot verdere vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling en het opnieuw aanhalen van banden met docenten en oud-studiegenoten. Een netwerk dat een student als afgestudeerde student van de opleiding verschillende manieren ondersteuning kan bieden op de arbeidsmarkt.

Contact

Contactpersoon Dana Feringa
Telefoonnummer 08850-72313
E-mail d.feringa@fontys.nl

Aanmelden?

Wil je lid worden van het alumninetwerk registreer je dan HIER.