Interreg - Entomospeed

Sfeerafbeelding Fontys

Meelwormen en larven van de zwarte soldatenvlieg vormen een veelbelovende bron van proteïnen in het dieet van respectievelijk mens en dier. Er is echter nood aan kennis rond de efficiënte, opschaling en automatisatie van de kweek van deze insecten.

Met dit project beogen we, op basis van lab-testen en pilotopstellingen, deze info te verkrijgen en aan te reiken aan (potentiële) producenten. Tevens zal worden nagegaan of plantaardige resttromen (groenafval, oogstresten en voedseloverschotten) geschikt zijn als goedkoop voeder materiaal bij de productie van deze eetbare insecten.

Daarnaast wordt ingezet op de commerciële haalbaarheid (valorisatie) van de kweek van deze insecten als voedsel voor mens en dier.

Kijk voor meer info op de projectsite van Entomospeed

Entomospeed is gefinancierd binnen het interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu