Referentie projecten

Onderzoeksvragen

Naast bovengenoemde referentieprojecten vindt u hier een opsomming van mogelijke problemen /vraagstukken, waarin onze adviseurs u graag ondersteunen:

Productie en handel
- Ontwikkeling planning en lay-out van productieprocessen
- Optimalisatie managementinformatiesysteem met prestatie-indicatoren
- Opzetten voorraadbeheerconcept met bijbehorende organisatorische aspecten
- Herinrichting bedrijventerrein o.b.v. logistieke functionaliteiten

Logistieke dienstverlening
- Haalbaarheid van een geconditioneerd magazijn
- Optimalisatie emballagestromen
- Automatisering orderadministratie
- Magazijninrichting bij verhuizing naar nieuw DC
- Normering logistieke activiteiten met bijbehorende kosten

Non-profit
Gezondheid en welzijn
- Integratie magazijn- en inkoopfunctie van vier ziekenhuizen
- Analyse goederenstromen en ontwikkelen van nieuwe logistieke concepten
- Op weg naar één planningsmethodiek; ondersteund door prestatie-indicatoren

Overheid
- Aanpak stadsdistributie problematiek
- Haalbaarheid 36-urige werkweek
- Inventarisatie planningsactiviteiten en scholingsbehoefte

Onderwijs
- Functionele specificaties voor een geschikt informatiesysteem
- Analyse inkoop en logistiek
- Analyse roosterproblematiek