Lectoraat Supply Chain Management

Het lectoraat bundelt kennis en ervaring over de inrichting en beheersing van de goederenstroom in de gehele logistieke keten van bedrijven. Aandachtsgebieden zijn de positie van logistieke dienstverleners, de regiefunctie, de keten als onderdeel van een netwerk en de ICT-ontwikkelingen op dit terrein. De verworven kennis wordt geïntegreerd in het bachelors- en mastersonderwijs en uitgedragen aan het bedrijfsleven.

Projecten concentreren zich rond de volgende onderwerpen:

  • Het bevorderen van VAL/VAS activiteiten in Limburg. Hiervoor wordt vanuit het lectoraat een onderzoek uitgevoerd bij 13 MKB bedrijven.
  • Het onderzoeken van mogelijke RFID toepassingen in de logistieke sector en de agro-business.
  • Onderzoek naar blokkeringen en mogelijkheden voor samenwerking in de logistieke keten.
  • Onderzoek naar de voorwaarden bij logistieke dienstverleners op het gebied van ICT en organisatieaspecten om een sterkere rol op het gebied van ketenregie te kunnen uitvoeren.