Lectoraat Supply Chain Management

Lectoraat Supply Chain Management

Het lectoraat bundelt kennis en ervaring over de inrichting en beheersing van de goederenstroom in de gehele logistieke keten van bedrijven. Binnen het lectoraat is het onderzoek ingevuld middels inhoudelijke onderzoekscellen die verantwoordelijk zijn voor de opzet, uitvoering en doorwerking naar het onderwijs en het (regionale) bedrijfsleven. Dit is opgezet in nauwe samenwerking met het KennisDC Logistiek (Limburg). Binnen het lectoraat/KennisDC Logistiek Limburg worden o.a. de volgende projecten uitgevoerd:

(1) Human Capital
  • Binnen het project Dare2Share richten we ons op het opzetten en uitvoeren van learning communities waar studenten (stage/afstudeerders) en professionals in uit bedrijfsleven samen innoveren t.b.v. het deelnemende MKB. Het project is opgezet met financiele bijdrage van OP-Zuid en Provincie Limburg.
  • Met LogistiekLerenZonderGrenzen beogen we (logistieke) onderwijsmodules te ontwikkelen voor een aantal doelgroepen in de euregio. Het project is opgezet met financiële bijdrage van Interreg en Provincie Limburg.
  • Het project JOI richt zich op het ontwikkeling van een learning community rondom het thema sociale innovatie.
  • Binnen Sharehouse wordt onderzoek gedaan naar de relatie tussen de mens en (logistieke) automatisering en robotisering en sociale innovatie.

Binnen de lijn ‘Human Capital’ worden ook inhoudelijke logistieke thema’s met de deelnemende bedrijven besproken en uitgewerkt.

(2) Synchromodaal
  • We doen al jaren naar Synchromodaal Transport waarbij we een Maturity Model hebben ontwikkeld met als doel bedrijven te helpen bij het doorgroeien in volwassenheid op het gebied van het gebruik van Synchromodaal Transport.

Daarnaast doen we onderzoek op gebied van e-commerce, e-fulfilment en Customs Management gekoppeld aan de minoren van Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek.

Contact

Voor meer informatie over de activiteiten van het lectoraat/KennisDC Logistiek kunt u contact opnemen met programmamanager Pascal Swinkels.

p.swinkels-ab@fontys.nl