Sprint naar content

Hightech wildschade taxatie

Door middel van een drone wildschade vaststellen voor schadetaxatie. Tot op de centimeter nauwkeurig.

Drone biedt uitkomst bij wildschadetaxatie

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Het resultaat van taxatie is nu gebaseerd op een schatting. Omdat de schadeoppervlaktes bijna altijd erg grillig van vorm zijn, is het bijna onmogelijk met het menselijk oog oppervlaktes nauwkeurig te kwantificeren. In de praktijk ontstaat er door deze manier van taxeren dus vaak discussie over de omvang van de schade en het resultaat van de taxatie, met soms juridische procedures tot gevolg.

De drie ondernemers, Arvalis, GreenTechLab en EagleDrone, die dit project in gang hebben gezet zijn van mening dat dit proces te optimaliseren is met behulp van technologie en de expertise van taxateurs. Het resultaat van het project moet leiden tot een onafhankelijk, objectief en kwalitatief beter taxatie proces waarbij er wellicht sprake is van kostenbesparing t.o.v. het huidige proces. Dus het verbeteren, versnellen, mogelijk voordeliger maken en automatiseren van (een deel van) dit proces. Het prototype moet met behulp van luchtfoto’s die door een drone worden gemaakt het oppervlakte aan schade in kaart brengen. Naast de omvang van de schade is het diersoort ook belangrijk voor het bepalen van het schadebedrag. Uit onderzoek naar schadepatronen moet blijken of het mogelijk is om het diersoort door middel van een zelf lerend algoritme te bepalen. Binnen dit project is er alleen gekeken naar gewasschade in mais percelen.

Onderzoeksresultaat

Dit afstudeerproject heeft geleid tot een werkend schadetaxatieprogramma ontwikkeld in Python en met vision bibliotheek OpenCV dat faunaschade in maispercelen detecteert, het schade oppervlak uitrekent en vervolgens een taxatierapport opstelt waarin informatie over de aanvrager, de percelen, het dronebedrijf, de totale schade en kosten, een schadetabel per schadeplek en afbeeldingen van de schadeplekken staat.

Projectteam

Docent- onderzoeker Jan Jacobs & student Michiel Hogenhorst.

Looptijd

September 2018 t/m februari 2019

Publicaties
Omroep Venlo
Een Vandaag

Onderzoekslijn GreenTechLab

Marcel Roosen

08850 78422
marcel.roosen@fontys.nl

Projectleiding

Jan Jacobs

08850 86273
jan.jacobs@fontys.nl

Partners

Arvalis
EagleDrone