Aangesloten organisaties

Bij FHTL betrokken organisaties en instellingen

Tilburg School of Catholic Theology

In onze leslocatie het St. Martinushuis, zit naast Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing (FHTL) ook de Tilburg School of Catholic Theology (TST).

FHTL en TST werken samen en organiseren dan ook gezamenlijk activiteiten zoals gastcolleges en de introductieweek voor nieuwe studenten. Daarnaast hebben we een gezamenlijke studievereniging S.V. Ad Interim, die zorgt voor veel extra's rondom de studie. Wat levert dit op? Een rijke studieomgeving en hele goede netwerkkansen; een absolute must binnen het LinkedIn tijdperk. Meer weten? Klik hier.

Stichting Katholieke Theologische Opleidingen

Op 9 december 1992 is de stichting Katholieke Theologische Opleidingen (KTO) opgericht om namens de bisdommen Breda, Groningen, Haarlem, Rotterdam en Utrecht om het kerkelijk toezicht te houden op het programma van de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk. Door dit toezicht is de opleiding mede erkend als ambtsopleiding van deze bisdommen. Met de hogeschool is een overeen¬komst gesloten over het toezicht op de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk van de locaties te Amsterdam, Hengelo en Tilburg.

In het bestuur van de KTO hebben zitting de vicarissen voor de ambtsopleiding van de aangesloten bisdommen, een curator van de Faculteit Katholieke Theologie (FKT) van de Universiteit Tilburg, een vertegenwoordiger van het bestuur van de Stichting Nederlandse Priesterreligieuzen (SNPR) en een vertegenwoordiger uit de regio van kerkelijk Amsterdam. Voor de uitvoering van het beleid heeft de stichting een directeur in dienst. Ook de pastor voor de studenten wordt door de KTO aan de opleiding ter beschikking gesteld.

Bisschoppelijke Commissie van Toezicht en Advies

Omdat de lerarenopleiding onder meer opleidt voor het vak godsdienst/levensbeschouwing binnen het katholiek onderwijs staat zij onder toezicht van de bisschoppelijke Commissie van Toezicht en Advies inzake de opleiding voor godsdienstleraren (CTA), ingesteld door het Nederlandse episcopaat op 11 oktober 1966. De commissie draagt zorg voor het niveau van de opleidingen, hanteert uniforme regelingen voor examens en registreert de houders van de akten. Voorzitter van de commissie: Mgr. E. de Jong.

 • Samenwerking met universiteit
  FHTL alle opleidingen Domtoren

  Theologie studeer je in Utrecht

  Op onze leslocatie zijn twee theologieopleidingen gevestigd:

  • HBO
   Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing (FHTL); en
  • WO
   Tilburg School of Catholic Theology (TST)

  HBO Theologie Levensbeschouwing: Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing

  De opleidingen van Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing staan in een lange traditie van theologiebeoefening. Je bestudeert de rijkdom van de christelijke traditie in het licht van de grote diversiteit aan religiositeit en levensbeschouwelijkheid die de moderne samenleving kenmerkt.

  Bij Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing studeer je theologie met oog op beroepen als leraar godsdienst levensbeschouwing, geestelijk verzorger of pastorale (mede)werker. De beroepspraktijk waar je voor wordt opgeleid staat je hele studie lang centraal.

  WO Theologie: Tilburg School of Catholic Theology

  Tilburg University biedt in Utrecht (en in Tilburg) een brede bacheloropleiding theologie aan, waarin je grondig kennismaakt met de verschillende vakken die samen de theologiestudie vormen.

  De theologiestudie is een samenspel van meerdere wetenschappen. Behalve met de theologische vakken als bijbelwetenschappen, geloofsleer, ethiek en spiritualiteit, liturgie en praktische theologie, maak je ook kennis met filosofie, literatuurwetenschappen, geschiedenis, sociale wetenschappen en godsdienstwetenschappen. De opleiding is sterk literair-historisch en antropologisch georiënteerd. Anders gezegd: enerzijds richt je je op een verscheidenheid aan teksten en hun plaats in de geschiedenis, anderzijds kijk je naar de ervaringen van mensen.

  Na het afronden van de bachelor kun je een master Theologie gaan volgen. Of kies voor de Engelstalige éénjarige master Christianity and Society. Instromen in deze master staat vrij voor iedere student die zijn of haar hbo- of wo-bachelor heeft afgerond. Het maakt dus niet uit wat je studierichting is. Daarnaast verzorgt de School of Theology samen met de School of Humanities een Engelstalige Research Master Theology.

  Toekomstperspectief? Theologen kom je tegen als geestelijk verzorger in een zorginstelling, bij de krijgsmacht (als legeraalmoezenier) of in een justitiële instelling (gevangenispastor), als pastoraal werker in een parochie, leraar Godsdienst en Levensbeschouwing maar ook als journalist of redacteur in de media of als beleidsmedewerker bij een NGO.

  Voordelen samenwerking FHTL en TST:

  - dynamische leeromgeving
  - toegang tot de universiteitsbibliotheek
  - (buitenlandse) reizen
  - gemeenschappelijke ontmoetingsruimte
  En switchen tussen hbo en universiteit of een universitaire vervolgstudie is door deze samenwerking bovendien gemakkelijker.