Cursussen

Sfeerafbeelding Fontys

Religie in de publieke ruimte

Begin 21ste eeuw kunnen we vaststellen dat religie meer dan ooit present is in het publieke domein. Bijna dagelijks gaat het nieuws over de Islam en ook de paus staat regelmatig op de voorpagina. Mindfulness en yoga hebben een vaste plaats verworven in het therapeutisch aanbod. Een tentoonstelling over Maria trekt onverwacht veel bezoekers naar het museum.

In de cursusreeks Religie in de publieke ruimte leer je over de rol van religie in de publieke ruimte. In een drietal modules leer je religie te definiëren en hoe je tegen het fenomeen religie kunt aankijken; je leert hoe religie zich uit in verschillende cultuuruitingen en je leert in actuele debatten herkennen hoe religieuze en levensbeschouwelijke thema’s een rol spelen. In de modules 'Religie als fenomeen', 'Religie en cultuur' en 'Religie en actualiteit' verdiepen we ons hierin.

De gehele cursusreeks bestaat uit 15 EC en kan zowel in deeltijd (dinsdagavond) als in voltijd (meerdere dagen) gevolgd worden. Het is ook mogelijk om voor afzonderlijke module(s) van 5 EC te kiezen.

Modules:

De modules zijn los af te nemen (of te combineren) naar eigen voorkeur.